Velferdstinget skal ha mulighet til å avsette egne valgte representanter

Velferdstinget mener at valgforsamlingen fortsatt skal kunne stille mistillit mot studentstyrerepresentanter i SiOs hovedstyre som begår grov tjenesteforsømmelse. Velferdstinget har ingen instruksjonsmyndighet over studentrepresentanter i samskipnadens hovedstyre. Vi må derfor stole på at representanter i hovedstyret gjennom sin egen kunnskap og erfaring gjør hva som er best for studentene og SIO, men i situasjoner der studentrepresentanter viser stor uaktsomhet eller ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til gjeldende lover og vedtekter mener vi det er viktig at valgforsamlingen har en mulighet til å avsette representanten.

Vi har forståelse for at det kan oppleves som skummelt at det er en fare for mistillit, men man må samtidig ha tillit til at Velferdstinget ikke stiller mistillit på mangelfullt grunnlag. For å unngå dette har Velferdstinget nylig innført en mulighet for representanter til å rette en klage mot studentrepresentanter. Dette er ment som en mellomting mellom å gjøre ingenting og å stille mistillit.

Velferdstinget synes det er spesielt at man kun foreslår at studentene ikke skal kunne avsette sine representanter, så lenge utdanningsinstitusjonene fortsatt kan avsette sine valgte representanter i hovedstyret. Vi mener det er et viktig prinsipp om likhet for loven at studenter blir behandlet på en likeverdig måte som utdanningsinstitusjonene.

Velferdstinget mener at:

 

Resolusjonen ble fremmet av Arbeidsutvalget 2019/2020.

Vedtatt på VT-møte 7. september 2019

 

Del på Twitter Del på Facebook