Forfatter: Axel Klanderud
Pressemelding: SHoT-tallene viser en studentkrise i Norge Artikkelens bilde

Pressemelding: SHoT-tallene viser en studentkrise i Norge Ny undersøkelse viser at en av fem studenter har vurdert å ta sitt eget liv.  Over halvparten av studentene føler på ensomhet, utenforskap […]

Still til valg i Velferdstinget! Artikkelens bilde

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal starte arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper […]

Still til valg i Velferdstinget! Artikkelens bilde

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og […]

PRESSEMELDING – STATSBUDSJETTET 2021 Artikkelens bilde

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lagt fram. Foruten en økning på 2,3% i studiestøtten og 20 millioner mer til samskipnadene, er budsjettet trist lesning for de […]

PRESSEMELDING – ØKTE LEIEPRISER I OSLO Artikkelens bilde

  Velferdstinget i Oslo og Akershus ser med bekymring på en økning langt over konsumprisindeks fra flere private studentboligutleiere i en tid hvor mange studenter er i ekstra økonomisk sårbare […]

PRESSEMELDING – NASJONAL STUDENTBOLIGUNDERSØKELSE Artikkelens bilde

  27. Juli ble Studentboligundersøkelsen 2020 sluppet av Norsk Studentorganisasjon. Undersøkelsen viser at årets dekningsgrad for studenter tilknyttet Studentsamskipnaden SiO i Oslo og Viken er 13,88%, opp fra 13,19% i […]