Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Kjære alle sammen
Mitt navn er Celine Lyngås Sataøen og jeg stiller til Samarbeidsansvarlig

Jeg er 25år og til sommeren er jeg ferdig med en bachelor i Digital markedsføring og ledelse ved Oslo Nye Høyskole og har en bachelorgrad i Produktdesign ved Oslomet!

Jeg har et ønske om å kunne bidra til å øke kjennskapen og synligheten til SiO og VT både på de større og mindre studiestedene i Oslo og Akershus, og jobbe med kommunikasjon og markedsføring utover dette!

For meg er det viktig å være til stede og lyttende både fysisk (enten det er på studiesteder eller andre student arrangementer) og de digitale medier, dette for å høre på hva studenter har å mene da dette er en viktig del av hvordan vi skal jobbe den kommende perioden!

Jeg vil si jeg er lyttende, tilgjengelig, samarbeidsvillig, lett å prate med, og behjelpelig noe som vil komme godt med i de jeg møter gjennom året!

Etter å ha jobbet i SiO i noen år som ambassadør/standcrew ser jeg hvor viktig det er å kjenne til SiO sine tilbud gjennom studietiden, her ser jeg også stort potensiale i å utvikle dette videre hvis jeg blir valgt! Studietiden kan være ensom og vanskelig dermed er det også viktig å kunne vite at man kan melde seg inn i en studentforening/engasjere seg eller hvis dagene blir vanskelig enkelt kan ta en samtale med en erfaren, delta på kurs eller det som trengs uten at det skal tømme lommeboken din helt!

Til å ha vært student ved et av de mindre studiestedene ser jeg også det styrke ved at arbeidsoppgaven er å ha ansvar for disse skolene og dermed bidra til å gjøre både SiO og Velferdstinget mer synlig på nettopp disse stedene, dette er noe jeg aktivt vil jobbe med.

Jeg liker å ha flere prosjekter pågående, særlig når det kommer til studentengasjement! Engasjement mitt for studentlivet/frivilligheten er stort, og jeg håper jeg kan jobbe med dette det neste året for å vise gleden av å være student!

Ved at jeg nå fullfører bacheloren i digital markedsføring og ledelse tenker jeg det passer bra til at en av de arbeidsoppgavene Samarbeidsansvarlig jobber med er å følge opp de sosiale medieplattformene til Velferdstinget, da jeg kan få brukt utdanningen min i praksis og ikke minst lære enda mer på veien!

godt valg

Nevn tre mål du vil oppnå i vervet
– Øke synligheten til Velferdstinget gjennom sosiale medier
– Jobbe med relasjonsbygging mellom velferdstinget, SiO og studiesteder (også spesifikt rundt de mindre studiestedene).
– Jobbe med å øke student engasjement, og vise hvordan man kan få en fin studietid