Velferdstingets Handlingsplan 2021

Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig

Vedtatt av Velferdstinget 7. februar 2021

 

Helhetlig handlingsplan kan lastes ned i .pdf her: HANDLINGSPLAN 2021