Kontaktinformasjon:
e-mail: politikk@studentvelferd.no
tlf.: +47 466 55 400

Axel studerer statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Han har tidlegare vore leiar av Grøn Liste ved UiO og sete som representant og fraksjonsleiar i Velferdstinget og Studentparmalentet UiO.

Axel vil jobbe for at Oslo og Akershus blir bærekraftige og innovative område for studentar kor ein kan føle tilhøyrsle, meistring og tryggleik.


Foto: Rebekka Opsal