Kontaktinformasjon:
e-mail: nestleder@studentvelferd.no
tlf.: +47 98 87 18 10
Instagram: @evamoshuus

Eva har ein bachelor i historie frå Universitetet i Oslo, der ho spesialiserte seg innanfor relasjonen mellom USA og Midtøsten på 1950-talet. No tar ho nokre fag innanfor sosialantropologi. Utenom studiane har ho engasjert seg i studentpolitikk, kor ho har vore aktiv fleire stader som for eksempel Arbeiderpartiets studentlag(Astud), Studentparlamentet ved UiO og Velferdstinget. Eva sat i perioden 2019-2020 som samarbeidsansvarleg i arbeidsutvalet og sit no som nestleiar.

Eva sin hjartesak er å skape ein grøn studenthovudstad, kor alle skal føle seg inkludert og velkomne.


Foto: Rebekka Opsal