Kontaktinformasjon:
e-mail: sam@studentvelferd.no
tlf.: +47 977 03 471
Instagram: @henrietteeseim

Henriette har ein bachelor i økonomi og administrasjon frå NLA Høgskulen. Ho har tidlegare sete som representant for Dei Mindre Høgskulane i Velferdstinget, samt som nestleiar i studentparlamentet på NLA.

Henriette vil arbeide for god kommunikasjon utad, det er viktig at så mange stemmer som mogleg får delteke. Ho vil samstundes arbeide for at Oslo som studenthovudstad er best i verda.
 

                                                    Foto: Rebekka Opsal