Kontaktinformasjon:
e-mail: leder@studentvelferd.no
tlf.: +47 47 61 46 56
Instagram: @idundundunklovstad

Idun studerar fysikk og informatikk ved Universitetet i Oslo. Ho har tidlegare sete som nestleiar i Velferdstinget, leiar av Velferdstingets Kulturstyre og som formann av Realistforeningen, ein av kjellerpubane på Blindern. I tillegg til å vere leiar i Velferdstinget, leiar ho velferds- og likestillingspolitisk komitè for NSO.

Idun vil jobbe for at studentar i Oslo og Akershus blir høyrt og at dei vert anerkjend som ein ressurs og ei viktig samfunnsgruppe.


Foto: Rebekka Opsal