Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen. Men det har for 2012 ikke vært noen kandidater fra Valgforsamlingen til vervet i SHA og derved har de mindre institusjonene ikke vært representert. Videre blir festivalsjef i STUDiO jevnlig blir invitert for å orientere SHA.

SHA vår 2012 (pdf)

STUDiO Festivalsjef 2012, Kim Agathon blir jevnlig invitert for å gi orientering til SHA.

SHA høst 2012 (pdf)

STUDiO Festivalsjef 2012, Kim Agathon blir jevnlig invitert for å gi orientering til SHA.

 

Referater

Forslag: Årlig seminar for samarbeid mellom Oslos studenter og kommunen

 

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som satt i styret til Kunnskap Oslo i 2012

Vår

Styreplass 1:
Liv-Kristin Korssjøen, Leder av studentparlamentet ved HiOA
Med vara: Stian Skaalbones, Leder av studentparlamentet ved UiO

Styreplass 2:
Birgit Lovise R. Skarstein, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara Siriann Bekeng, Formann, Det Norske Studentersamfund

Høst

Styreplass 1:
Tuva Aune Wettland, Leder av Studentparlamentet ved HiOA
Med vara: Siriann Bekeng, Formand Det Norske Studentersamfund

Styreplass 2:
Birgit Lovise R. Skarstein, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara Mats Kirkebirkeland, Leder i Studentforeningen ved BI