Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA)

SHA består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen. I tillegg til at festivalsjef i STUDiO jevnlig blir invitert for å orientere SHA.

I 2013 ble leder av studentdemokratiene på Norges Idrettshøgskole og Politihøgskolen i Oslo med i SHA, da de nå har fast representasjon i VT.

SHA vår 2013 (pdf)

STUDiO Festivalsjef 2013, Nicolai Solheim blir jevnlig invitert for å gi orientering til SHA.

SHA høst 2013 (pdf)

STUDiO Festivalsjef 2013, Nicolai Solheim blir jevnlig invitert for å gi orientering til SHA.

Referater

 

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som satt i styret til Kunnskap Oslo i 2013

Vår

Styreplass 1:
Silje Christine Andersen, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Kaia Marie Rosseland, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Tone Vesterhus, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Morten Bakke Kristoffersen, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Høst

Styreplass 1:
Silje Christine Andersen, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Kaia Marie Rosseland, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Tone Vesterhus, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Gabrielle Legrand Gjerdset, Leder av Studentparlamentet ved UiO