Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen.

I 2014 har Studentunionen ved Campus Kristiania fått fast representasjon i Velferdstinget og stiller derved med leder i Studenthovedstadens arbeidsgruppe, de er ikke lengre representert via Valgforsamlingen for de mindre institusjonene i Velferdstinget.

SHA vår 2014 (pdf)

Det ble ikke valgt en STUDiO sjef for 2014.

SHA høst 2014 (pdf)

Referater

 

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som satt i styret til Kunnskap Oslo i 2014

Vår

Styreplass 1:
Martin Tveten, Formann, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Caspar Fagerström. Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Kaia Marie Rosseland, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Gabrielle Legrand Gjerdset, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Høst

Styreplass 1:
Martin Tveten, Formann, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Caspar Fagerström. Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Kaia Marie Rosseland, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Marianne Andenæs, Leder av Studentparlamentet ved UiO