Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen..

I 2015 har Studentrådet ved Westerdals fått fast representasjon i Velferdstinget og kan derved stille med leder i Studenthovedstadens arbeidsgruppe, og er ikke lengre representert via Valgforsamlingen for de mindre institusjonene i Velferdstinget.

Møteplan

SHA vår 2015 (pdf)

Det er ikke valgt en STUDiO sjef for 2015. 

SHA høst 2015 (pdf)

Referater

 

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som satt i styret til Kunnskap Oslo i 2015

Vår

Styreplass 1:
Andreas Slørdahl, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Daniel Faldmo, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Sigrid Mæhle Grimsrud, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Marianne Andenæs, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Høst

Styreplass 1:
Andreas Slørdahl, Formand av Det Norske Studentersamfund.
Med vara: Daniel Faldmo, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Sigrid Mæhle Grimsrud, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Julie Sørlie Paus-Knudsen, Leder av Studentparlamentet ved UiO