Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen.

Møteplan 2016

SHA høst 2016

SHA vår 2016

Referater

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som satt i styret til Kunnskap Oslo i 2016

Vår:
Styreplass 1:
Markus Knudsen, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Nora Krokan, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Simen Eriksen, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Julie Sørlie Paus Knudsen, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Høst:
Styreplass 1:
Aleksander Gjøsæter, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Nora Krokan, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Trygve B.M. Haaland, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Sunniva Myrene Braaten, Leder av Studentparlamentet ved HiOA