Vedtektene til Velferdstinget bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. Disse spesifiserer organisasjonsstrukturen, maktfordeling, formålet med VT og mer. Vedtektene kan i mange tilfeller sammenlignes med lov- og regelverk, men VT har også et eget reglement. Reglementet går mer på hvordan arbeidsutvalget skal gjøre jobben sin og hvordan komitéer skal være satt opp. VT som forsamling må også ofte forholde seg til gjeldende lovverk som Lov om studentsamskipnader og Lov om universiteter og høyskoler.

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus – revidert okt 2019

Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus – revidert okt 2019 okt 2019

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus´ Arbeidsutvalg – revidert oktober 2018

Reglement for valgforsamlingen til Velferdstinget i Oslo og Akershus – april 2019

Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus – revidert februar 2020

Etiske retningslinjer – september 2020

Vedtekter for Studentidrettsråd – mars 2018