Velferdstinget sender ut innkalling til møter i Velferdstinget (VT-møter) henholdsvis 14 og 7 dager før møtene finner sted.

Innkallingene sendes ut til alle faste representanter fra lærestedene, samt mottakere på kopi, som er bl.a.: hovedstyret, kontrollkomiteen, leder av valgkomiteen, leder av Kulturstyret, samt studentstyremedlemmene i andre selskaper og organer tilknyttet SiO.

Varaer får ikke tilsendt innkallingen, og det er en representant sitt eget ansvar å videresende denne til vara som stiller for seg, dersom ikke representanten selv kan delta på møtet. Dette gjelder for alle representanter, unntatt de som er fra De mindre institusjonene (DMI).

 

Representanter:

Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte, må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara.

I tillegg må du varsle Velferdstinget, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg, i påmeldingskjemaet eller på adm@studentvelferd.no.

Om en fast representant må sende vara, er det representantens ansvar å videresende sakspapirene til varaen som stiller.

Representanter valgt via valgforsamlingen (DMI) må ved forfall ta kontakt med oss på adm@studentvelferd.no slik at vi kan finne vara.

For mer informasjon om VT-møter, les i vedtektene under kapittel 3.