Søknad om tilskudd for 2021 fra KS:

Søknad om midler til Velferdstingets Kulturstyre for 2022

Signert søknad