Besøksadresse: Velferdstinget i Oslo og Akershus, Problemveien 5, 0313 Oslo (Kontoret er stengt)
Postadresse: Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo
Telefon: 22 84 43 89 (er ikke bemannet på grunn av hjemmekontor) 
E-post: post@studentvelferd.no
Organisasjonsnummer: 987 695 595
Her finner du informasjon om Velferdstingets tiltak for å forebygge smitte av corona-viruset

 

Arbeidsutvalget

E-post: vt-au@studentvelferd.no

Maika Marie Godal Dam (les mer)

Leder/President
mob: + 47 41 25 30 51
e-post: leder@studentvelferd.no

Marius Torsvoll (les mer)

Nestleder/Vice-President
mob: +47 94 13 61 90
e-post: nestleder@studentvelferd.no

Vemund Haugevik Jernsletten (les mer)

Pressekontakt/Press contact
mob: +47 47 24 39 24
e-post: politikk@studentvelferd.no

Didrik Svellingen (les mer)

Samarbeidsansvarlig/Head of cooperations
mob: +47 94 29 96 45
e-post: sam@studentvelferd.no

Valgkomiteen

E-post: valgkomiteen@studentvelferd.no

Axel Klanderud (UiO)
Leder av valgkomiteen

William Griffen Sæbø (OsloMet)
Knut André Sande (UiO)
Constance Thuv (BI)

Administrasjonen

E-post: adm@studentvelferd.no

Tlf.:  22 84 43 89

Kulturstyret

Ingvild Garmo Nilsson

Kulturstyreleder

E-post: kulturstyreleder@studentvelferd.no

Marissa Liu (OsloMet)
Barathy Pirabahar (UiO)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (DMI)
Sandra Butoyi (UiO)
Maren Flatgård (BI)
Simon Omsland Zakariassen (MF)
Markus Emil Dahl Berg (UiO)
Isak Grov Diesen (UiO)
Henrik Bjørndalen (UiO)
Markus Christoffer Barkenæs (UiO)

Kontrollkomiteen

E-post: kontrollkomite@studentvelferd.no

Adrian Leander Skagen (UiO)
Stellan Hjerpset-Østlie (UiO)
Eva Strømme Moshuus (UiO)