Besøksadresse: Velferdstinget i Oslo og Akershus, Problemveien 5, 0313 Oslo (Kontoret er stengt)
Postadresse: Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo
Telefon: 22 84 43 89 (er ikke bemannet på grunn av hjemmekontor) 
E-post: post@studentvelferd.no
Organisasjonsnummer: 987 695 595
Her finner du informasjon om Velferdstingets tiltak for å forebygge smitte av corona-viruset

Arbeidsutvalget

E-post: vt-au@studentvelferd.no

Idun Kløvstad (les mer)

Leder/President
mob: +47 47 61 46 56
e-post: leder@studentvelferd.no

Eva Strømme Moshuus (les mer)

Nestleder/Vice-President
mob: +47 98 87 18 10
e-post: nestleder@studentvelferd.no

Axel Klanderud (les mer)

Pressekontakt/Press contact
mob: +47 46 65 54 00
e-post: politikk@studentvelferd.no

Henriette Seim (les mer)

Samarbeidsansvarlig/Head of cooperations
mob: +47 97 70 34 71
e-post: sam@studentvelferd.no

Valgkomiteen

E-post: valgkomiteen@studentvelferd.no

Eivind Yrjan Stamnes (UiO)
Leder av valgkomiteen

William Griffen Sæbø
Markus Christoffer Barkenæs (UiO)
Aleksandra Louise Hoel Langsø (HK)
Gloria Vitaly (BI)

Administrasjonen

E-post: adm@studentvelferd.no

Tlf.:  22 84 43 89

Kulturstyret

Ingvild Garmo Nilsson

Kulturstyreleder

E-post: kulturstyreleder@studentvelferd.no

Marissa Liu (UiO)
Vegard Enerstvedt (UiO)
Didrik Svellingen (UiO)
Håkon Bihaug Soydan (BI)
Barathy Pirabahar (UiO)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (DMI)
Sandra Butoyi (UiO)
William Sæbø (OsloMet)
Henrik Bjørndalen (UiO)

Kontrollkomiteen

E-post: kontrollkomite@studentvelferd.no

Frida Rasmussen (UiO)
Mikkel Frydenlund Sibe (OsloMet)
Lise Reinsnes (MF Vitenskapelige høyskole)