Besøksadresse: Velferdstinget i Oslo og Akershus, Problemveien 5, 0313 Oslo (Kontoret er stengt)
Postadresse: Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo
Telefon: 22 84 43 89 (er ikke bemannet på grunn av hjemmekontor) 
E-post: post@studentvelferd.no
Organisasjonsnummer: 987 695 595
Her finner du informasjon om Velferdstingets tiltak for å forebygge smitte av corona-viruset


Foto: Rebekka Opsal

Arbeidsutvalget

E-post: vt-au@studentvelferd.no

Gard Løken Frøvoll (les mer)

Leder/President
mob: +47 95 80 58 39
e-post: leder@studentvelferd.no

Idun Kløvstad (les mer)

Nestleder/Vice-President
mob: +47 47 61 46 56
e-post: nestleder@studentvelferd.no

Henrik Bjørndalen (les mer)

Pressekontakt/Press contact
mob: +47 46 63 61 45
e-post: politikk@studentvelferd.no

Eva Strømme Moshuus (les mer)

Samarbeidsansvarlig/Head of cooperations
mob: +47 98 87 18 10
e-post: sam@studentvelferd.no

Valgkomiteen

E-post: valgkomiteen@studentvelferd.no

Marius Frans Linus Hillestad (UiO)
Leder av valgkomiteen

Jeanette Andresen (OsloMet)
Felix Volpe (BI)
William Griffen Sæbø (OsloMet)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (DMH)

Administrasjonen

E-post: adm@studentvelferd.no

Sarah Hvesser (les mer)

Administrasjonsleder

Silje Hals (les mer)

Økonomi- og administrasjonskonsulent

Elella Daba (les mer)

Administrasjonskonsulent

Kulturstyret

Henrik Hung Haram

Kulturstyreleder

E-post: kulturstyreleder@studentvelferd.no

Ingvild Garmo Nilson (UiO)
Thina Nordli Sæland (UiO)
Stine Sørensen (OsloMet)
Martine Jonette Hoseth Myklebust (UiO)
Olav Skrudland (NIH)
Marissa Liu (UiO)
Vegard Enerstvedt (UiO)
Didrik Svellingen (UiO)
Håkon Bihaug Soydan (BI)

Kontrollkomiteen

E-post: kontrollkomite@studentvelferd.no

Frida Rasmussen (UiO)
Kari Anne Andersen (UiO)
Markus Leira Asprusten (UiO)