Besøksadresse: Velferdstinget i Oslo og Akershus, Problemveien 5, 0313 Oslo
Postadresse: Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo
Telefon: 22 84 43 89
E-post: post@studentvelferd.no
Organisasjonsnummer: 987 695 595
Pressekontakt: Vemund Haugevik Jernsletten, mob: 47 24 39 24

Information in English.

Arbeidsutvalget

E-post: vt-au@studentvelferd.no

Maika Marie Godal Dam

Leder/President
Mob: 41 25 30 51
E-post: leder@studentvelferd.no

Marius Torsvoll

Nestleder/Vice President
Mob: 94 13 61 90
E-post: nestleder@studentvelferd.no

Vemund Haugevik Jernsletten

Politikk- og medieansvarlig/Head of Politics and Public Relations
Mob: 47 24 39 24
E-post: politikk@studentvelferd.no

Didrik Svellingen

Samarbeidsansvarlig/Head of Cooperation
Mob: 94 29 96 45
E-post: sam@studentvelferd.no

Valgkomiteen

E-post: valgkomiteen@studentvelferd.no

Axel Klanderud (UiO)

Leder av valgkomiteen

William Griffen Sæbø (OsloMet)
Knut André Sande (UiO)
Constance Thuv (BI)

Administrasjonen

E-post: adm@studentvelferd.no

Tlf.: 22 84 43 89

Kulturstyret

Barathy Pirabahar (UiO)

Kulturstyreleder

E-post: kulturstyreleder@studentvelferd.no

Marissa Liu (OsloMet)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (BI)
William Sæbø (Oslomet)
Maren Flatgård (BI)
Simon Omsland Zakariassen (MF)
Markus Emil Dahl Berg (DMH)
Isak Grov Diesen (Oslomet)
Henrik Bjørndalen (UiO)
Markus Christopher Barkenæs (UiO)
Jostein Friis Bjerkeli (DMH)

Kontrollkomiteen

E-post: kontrollkomite@studentvelferd.no

Adrian Leander Skagen (UiO)
Markus Christopher Barkenæs (UiO)