Etter halvannet år som representant i Velferdstinget for BI med mange flotte erfaringer og diskusjoner ser jeg nå at jeg ønsker å ta steget videre og engasjere meg og ta et ekstra ansvar.

Jeg har vært utrolig heldig å få være med på mange av de sentrale behandlingene VT har vært gjennom det siste året og jeg føler absolutt at diskusjonene rundt SO32, Tildelingskriterier, egenandeler og mange andre temaer som berører studentenes hverdag har gjort meg rustet til å bidra til å ta diskusjonen videre i det kommende året.

Tidligere har jeg engasjert meg i ungdomspolitikken og frivillige organisasjoner og he etterhvert opparbeidet meg en 10 års erfaring med organisasjonsbygging og utvikling både i og utenfor det politiske virke.

Jeg tror og håper at jeg kan bidra som leder av Velferdstinget på spesielt TRE punkter:

-En samlet stemme for alle våre politiske farger i VT, til og med de kommunegrå. I dette ligger ikke bare en tett kontakt med SiO om hva vi mener men også klar kommunikasjon på våre vedtak og intensjoner til beslutningstakere.

-En diskusjonsstarter i form av å engasjere alle som velger å bruke sin tid og fritid på nettopp studenters beste. Jeg har et inderlig stort ønske om at terskelen for å sende inn politiske forslag og resolusjoner skal senkes for samtlige av institusjonene med tilknytning til SiO og VT.

-Sist men ikke minst ønsker jeg å kunne være en samlende figur, ikke bare for et AU, for hele VT. Både for et arbeidsutvalg og for VT som helhet er det viktig at vi har en respekt og en behandling som likeverdige i diskusjoner, samt en god sosial kultur. Ikke bare ved ord, men også eksempel, ønsker jeg å lede Velferdstinget inn i en hvilken som helst diskusjon og vi skal kunne ta de på strak arm i felleskap!

Kjære VT, jeg håper på deres stemme til dette kandidaturet. Godt valg!!