Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for de ca. 71 000 studenter tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Det er mange læresteder som er tilknyttet SiO, men om VT skulle hatt representanter fra alle medlemsinstitusjonene hadde det blitt alt for store møter. Representantene blir nemlig fordelt etter antall studenter ved hvert lærested, og fra 2012 gikk man inn for å ha én representant per 1500 studenter fordelt etter Saint-Lague metoden.

Om man skulle fulgt 1500-regelen slavisk hadde svært få institusjoner vært representert i VT. Derfor møtes de mindre høgskolene en gang i året på et nominasjonsmøte for å nominere representanter som skal representere dem. Dette gjøres cirka én mnd. før det konstituerende møtet til VT, og møtet kalles inn av samarbeidsansvarlig i VTs arbeidsutvalg.

Reglement for nominasjonsmøtet finner du i oversikten over organisatoriske dokumenter.