O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

 

Neste møte: 24. april 2023


 

Møteplan 2023

Vårseminar
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Helg 4.–5. februar
 • Konstituering (V)
 • Halvårsrapport (O)
 • Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomite (V)
 • Revidering av boligpolitisk dokument (V)
 • Revidering av vedtektene (V)
 • Revidering av handlingsplanen (V)
 • Revidering av helsepolitisk dokument (V)
 • Revidering av politisk grunndokument (V)
 • Vurdering av internasjonal komite (V)
 • Semesteravgift (V)
 • Revidering av økonomireglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus (V)
 • Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett for 2023 (V)
 • Ettergodkjenning av medlemmer til Kulturstyret (V)
 • Møteplan for 2023 (V)
 • Ettergodkjenning av suppleringsvalg til kulturstyrevaraer (V)
 • Valg til kontrollkomiteen (V)
Type møte:
Seminar
Sted:
Thon Hotel Vettre
Mars
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 6. mars
 • Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan for 2023
 • Supplering av medlemmer til valgkomiteen (V)
 • Budsjettprioriteringer for Oslo kommune (V)
 • Budsjettprioriteringer for Studentsamskipnaden SiO (V)
 • Studentidrettsrådet (V)
 • Studentrepresentasjon inn i studentmediene (V)
 • Avvikling av plattform for læremidler (V)
 • Foreldelse av resolusjoner (V)
Type møte:
VT-møte
Sted:
OsloMet, Stensberggata 26-28, Natalie Rogoff Ramsøys hus: X158 Bjørnson
April
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 24. april
Type møte:
VT-møte
Sted:
Auditorium 5, Vilhelm Bjerknes hus, UiO
Vårvalgmøte
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 5. juni
 • Valg
Type møte:
Valgmøte
Sted:
TBA
Høstseminar
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Lørdag 2. september
Type møte:
Seminar
Sted:
TBA
Tildelingsmøte
Informasjon Tentativt program
Dato og tid:
Mandag 9. oktober
Type møte:
Tildelingsmøte
Sted:
TBA
November
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 6. november
Type møte:
VT-møte
Sted:
TBA
Høstvalgmøte
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 4. desember
 • Valg
Type møte:
Valgmøte
Sted:
TBA

For eldre møteplaner tilbake til 2011, se vårt arkiv her.