O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Møteplan 2022

Vårseminar
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Helg 5.–6. februar
 • Konstituering (V)
 • Halvårsrapport (O)
 • Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomite (V)
 • Revidering av idrettspolitisk dokument (V)
 • Revidering av handlingsplanen (V)
 • Tildelingsprosess og Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier (V)
 • Sponsorer for det nye studenthuset (V)
 • Vedtektsendringer i SiO Barnehage (V)
 • Ettergodkjenning av kulturstyremedlem (V)
 • Godkjenning av kulturstyrets handlingsplan 2022(V)
 • Revidering av politisk grunndokument (V)
 • Møteplan for 2022 (V)
 • Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter (V)
 • Resolution: A swifter bureaucratic process for international students (V)
 • Valg til kontrollkomiteen for SiO Barnehage (V)
 • Valg til Internasjonal komité (V)
 • Valg til Kontrollkomité (V)
Type møte:
Seminar
Sted:
Thon Hotel Oslofjord
Mars
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 7. mars
 • Revidering av Velferdstingets vedtekter (V)
 • Karrierepolitisk workshop (D)
 • Innspill til bystyreprogram for 2023 – 2027 (D)
 • Budsjettprioriteringer 2022 (V)
 • Resolusjon: Kreditering for ekstra innsats (V)
Type møte:
VT-møte
Sted:
Ernst Hage, Høyskolen Kristiania
April
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 4. april
 • Revidering av prosess for tildeling av semesteravgiften (V)
 • Revidering av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus (V)
 • Revidering av Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier (V)
 • Fastsettelse av mandat for Budsjettkomiteen (V)
 • Ettergodkjenning av medlem og varaer til Kulturstyret (V)
 • Godkjenning av Kulturstyrets Handlingsplan for 2022 (V)
 • Resolusjon: Du fortjener kreditering for vervene dine! (V)
 • Situasjonen i Ukraina (D)
Type møte:
VT-møte
Sted:
BI Nydalen, C2-030
Mai
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 9. mai
 • Godkjenning av regnskap for 2021 (V)
 • Karrierepolitisk dokument (V)
 • Økning av semesteravgiften (V)
 • Søknad om tilskuddsramme fra SiO (V)
 • Studentboliger i Brenneriveien (D)
 • SiOs budsjettprioriteringer (V)
Type møte:
VT-møte
Sted:
Domus Theologica ved UiO, auditorium U40
Vårvalgmøte
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 30. mai
 • Årsrapport 2021/2022 (O)
 • Revidering av arbeidsutvalgets mandat (P)
 • Handlingsplan 2022/2023 (P)
 • Valg (V)
Type møte:
Valgmøte
Sted:
Rom X158, Natalie Rogoff Ramsøys hus, Stensberggata 26-28, OsloMet
Høstseminar
Informasjon Tentativt program
Dato og tid:
Lørdag 3. september kl. 08.30–18.00
 • Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett 2022 (V)
 • Resolusjon: Gi Ullevål sykehus-tomta til studentene (V)
 • Workshop om det private leiemarkedet (D)
 • Valg til budsjettkomiteen (V)
 • Ettergodkjenning av medlemmer til Kulturstyret (V)
 • Valg til internasjonal komite (V)
 • Ettergodkjenning av varslingsutvalg (V)
 • Suppleringsvalg til Kulturstyrevaraer (V)
 • Revidering av møteplan (V)
Type møte:
Seminar
Sted:
Thon Hotel Ullevaal Stadion
Tildelingsmøte
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 10. oktober 2022
 • Velferdstingets driftsbudsjett (V)
 • Tildelingene for tilskuddsår 2023 (V)
 • Oppklaring fra Velferdstinget til SiO om karrieretjenester (V)
 • Revidering av helsepolitisk dokument (V)
Type møte:
Tildelingsmøte
Sted:
Rom X158, Natalie Rogoff Ramsøys hus, Stensberggata 26–28, OsloMet
November
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 7. november
 • Suppleringsvalg til kontrollkomiteen (V)
 • Valg til styringsgruppen for prosjekt studenthus (V)
 • Valg av medlemmer til internasjonal komite (V)
 • Ettergodkjenning av medlem til Kulturstyret V (V)
 • Revidering av karrierepolitisk dokument (V)
 • Revidering av Kulturstyret (V)
 • Type møte:
  VT-møte
  Sted:
  Domus Theologica, Auditorium U40
  Høstvalgmøte
  Informasjon Tentativ saksliste
  Dato og tid:
  Mandag 5. desember
  • Revidering av vedtektene til SiO barnehage (V)
  • Arbeidsinstruks og funksjonstid for nestleder av Kulturstyret (V)
  • Valg til hovedstyret i SiO (V)
  • Valg av styreleder i SiOs hovedstyre (V)
  • Valg av leder av Kulturstyret (V)
  • Valg av studentrepresentanter til Styringsgruppen for Prosjekt studenthus (V)
  • Valg til SiOs klageutvalg for tildeling av bolig (V)
  • Valg til kontrollkomiteen for SiO barnehage (V)
  • Valg til styret i Urban boligutleie (URBO) (V)
  Type møte:
  Valgmøte
  Sted:
  VID Vitenskapelige høgskole

   

  Møteplan 2021

  Dato og tid Type møte Sted Tentativ saksliste
  Helg 6. -7. februar Vårseminar Digitalt Konstituering (V)
  Årsrapport (O)
  Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomite (V)
  Velferdstingets driftsbudsjett 2021 – revidert (V)
  Revidering av politisk grunndokument 2018-2022 (V)
  Handlingsplan 2021 (V)
  Revidering av Velferdstingets   vedtekter (V)
  Revidering av etiske retningslinjer (V)
  Resolusjon: Democratization of student politics, inclusion of international students now! (V)
  Godkjenning av Kulturstyrets   Handlingsplan for 2021 (V)
  Møtedatoer for våren 2021 (V)
  Internasjonal komité (V)
  Resolusjon: Tillitsutvalg i SiOs  studentboliger (V)
  Mandag 1. mars VT-møte Digitalt Godkjenning av Kulturstyrets Handlingsplan (V)
  Semesteravgift (O)
  Resolusjon: Tillitsutvalg i SiOs  studentboliger (V)
  Budsjettprioriteringer Oslobudsjettet (V)
  Studentfrivillighetskonferanse (V)
  Internasjonal komité (D)
  Onsdag 17. mars Ekstraordinært møte Digitalt Valg til Hovedstyret SiO (HS) (V)
  Mandag 12. april VT-møte Digitalt Godkjenning av oppnevning til ressursgruppe for KD-midler (V)
  Revidering av Boligpolitisk dokument (V)
  Valg til arbeidsgruppen for Studentfrivillighetskonferanse (V)
  Revidering av Studentidrettslagets vedtekter (V)
  Valg av styreleder til SiOs Hovedstyre (V)
  Godkjenning av regnskap 2020 (V)
  Mandag 10. mai VT-møte Digitalt Supplering av innstilling til styreleder i Argument (V)
  SiOs budsjettprioriteringer (V)
  Søknad om tilskuddsramme fra SiO (V)
  Studenter og rus (O)
  Reglement for tildeling av studentboliger i SiO
  Tirsdag 25. mai Ekstraordinært møte Digitalt Studenthus: SO23
  Onsdag 2. juni Valgmøte Digitalt Møteplan for høsten 2021 (V)
  Handlingsplan (V)
  Valg av arbeidsutvalg (AU) (V)
  Valg av kontrollkomiteen (KK) (V)
  Ettergodkjenning av KS-medlem (V)
  Valg til Kulturstyret (KS) (V)
  Valg av valgkomiteen (VK) (V)
  Nominasjon til styret i Universitas (V)
  Nominasjon til styret i Radio Nova (V)
  Nominasjon til styret i Argument (V)
  Lørdag 4. september Høstseminar Thon Hotel Ullevaal Stadion  Revidering av budsjett 2021 (V)
  Prosjektstruktur | studenthus  (O)
  Oppnevninger til styringsgruppe | studenthus(V)
  Valg til Internasjonal komité (V)
  Suppleringsvalg til Studentfrivillighetskonferanse (V)
  Ettergodkjenning av Kulturstyremedlem (V)
  Suppleringsvalg til Valgkomiteen (V)
  Nominasjon til styret i Universitas (V)
  Nominasjon til styret i Argument (V)
  Mandag 11. oktober Tildelingsmøtet OsloMet –

  storbyuniversitetet

  Revidering av budsjett 2021 (V)
  Økonomireglement  (V)
  Velferdstingets budsjett 2022 (V)
  Tildelingene for tilskuddsår 2022 (V)
  Suppleringsvalg til Kontrollkomite (V)
  Suppleringsvalg til Studentfrivillighetskonferanse  (V)
  Ettergodkjenning av 5. vara til kulturstyret (V)
  Nominasjon til styret i Argument (V)
  Mandag 8. november VT-møte MF vitenskapelige høyskole Evalueringav egenandel på psykisk helse og rådgivning (V)
  Prosjektmandag for studenthus  (O)
  Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO (V)
  Revidering av retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger (V)
  Valg av studentrepresentanter til styringsgruppen (V)
  Valg av studentrepresentanter til delprosjektgruppe  (V)
  Mandag 6. desember Valgmøte OsloMet – storbyuniversitetet Revideriong av Kulur- og mediepolitiske tildelingskriterier (V)
  Revidering av tildelingsprosessen for semesteravgiften (V)
  Valg til Hovedstyret SiO (HS) (V)
  Valg av leder av Kulturstyret (KS) (V)
  Valg til styret i SiO Mat og drikke(V)
  Valg til kontrollkomiteen for SiO barnehage (V)
  Valg til SiOs klageutvalg for tildeling av bolig (V)
  Ettergodkjenning av studentrepresentanter til delsprosjekt innhold (V)
  Godkjenning av valgforsamling (V)
  Suppleringsvalg til Kontrollkomiteen (V)

  For eldre møteplaner tilbake til 2011, se vårt arkiv her.