O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

 

 

Møteplan 2024

Vårseminar
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Helg 3.–4. februar
 • Konstituering m/ forretningsorden (V)
 • Halvårsrapport (O)
 • Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomite (V)
 • Revidering av kulturpolitisk dokument (V)
 • Revidering av handlingsplanen (V)
 • Foreldelse av resolusjoner (V)
 • Revidering av etiske retningslinjer (V)
 • Revidering av politisk grunndokument (V)
 • Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett for 2024 (V)
 • Møteplan for 2024 (V)
 • Det nye studenthuset: veien videre (V)
 • Valg til kontrollkomiteen (V)
 • Valg til styret i SiO Mat og drikke (V)
 • Resolusjoner (V)
Type møte:
Seminar
Sted:
Thon Hotel Oslofjord
Mars
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 11. mars
 • Resolusjon: Resolusjon om studentenes særstilling i samfunnet (V)
 • Budsjettprioriteringer Oslo og Lillestrøm kommuner 2025 (V)
 • Budsjettprioriteringer for Studentsamskipnaden SiO 2025 (V)
 • Revidering av Velferdstingets vedtekter(V)
 • Valg til styret i SiO Mat og drikke (V)
Type møte:
VT-møte
Sted:
Domus Theologica, auditorium U40, UiO
April
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 29. april
 • Faddervakt høst 2024 (O)
 • Foretaksstrategi SiO (D)
 • Søknad om tilskuddsramme 2025 (V)
 • Innspill til handlingsplan for 2024–2025 (V)
 • Høringssvar: Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold (V)
 • Innstille på vedtektsendringer SiO Barnehage (V)
 • Resolusjon: Kollektivtransport som ivaretar studentenes behov (V)
 • Resolusjon: Målrettede tiltak for større inntjening og tilbudsutvikling i SiO MD
Type møte:
VT-møte
Sted:
Oslomet
Vårvalgmøte
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 3. juni
 • Valg
Type møte:
Valgmøte
Sted:
Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 2,
Universitetet i Oslo
Høstseminar
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Lørdag 7. september
 • TBA
Type møte:
Seminar
Sted:
TBA
Tildelingsmøte
Informasjon Tentativt program
Dato og tid:
Mandag 7. oktober
 • TBA
Type møte:
Tildelingsmøte
Sted:
November
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 4. november
 • TBA
Type møte:
VT-møte
Sted:
TBA
Høstvalgmøte
Informasjon Tentativ saksliste
Dato og tid:
Mandag 2. desember
 • Valg
Type møte:
Valgmøte
Sted:
TBA

For eldre møteplaner tilbake til 2011, se vårt arkiv her.