Visjonen for Studenthovedstaden er å sette studentene i Oslo i sentrum.

Studenthovedstaden er Oslo kommunes samarbeidsplattform med studentene.

Velferdstinget har signert en kontrakt med Oslo kommune angående Studenthovedstaden og strategisk samarbeidsforum. Den sier at Studenthovedstaden oppnevner inntil to representanter til strategisk samarbeidsforum for kunnskapshovedstaden.

Studenthovedstaden består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, leder av de fem største studentdemokratiene, herunder studentparlamentet ved UiO, studentparlamentet ved OsloMet, BI Studentorganisasjon Oslo, Studentunionen ved Handelshøyskolen Kristiania og studentrådet ved Politihøgskolen, samt to representanter fra de mindre studentdemokratiene med fast representasjon i VT. Leder av Det Norske Studentersamfund, en representant fra SiOs hovedstyre, leder av kjellerpubnettverket på Blindern, kontaktperson for Konsulatet på OsloMet og én representant fra Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) har fast observatørplass og talerett på Studenthovedstadens møter.

De mindre institusjonene tilknyttet Velferdstinget skilles ut i et eget samlingsforum som setter sitt eget mandat og ledes av samarbeidsansvarlig i Velferdstinget. Forumet har to representanter inn i Studenthovedstaden og vil ha formøter før hvert studenthovedstadsmøte. Råd for de mindre.

Information in English.

Studenthovedstaden 2024

Observatør, Oliwia Skowron, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget og på vegne av Rådet for de mindre.

Møtereferater fra møter i Studenthovedstaden (SH)

Årsrapporter

Studenthovedstaden tidligere år: