Visjonen for Studenthovedstaden er å sette studentene i Oslo i sentrum.

Formålet
Studenthovedstaden er Oslo kommunes samarbeidsplattform med studentene. Gjennom Studenthovedstaden legger Oslo kommune og Kunnskap Oslo til rette for at Oslostudentene kan vise frem sin faglige kunnskap og sitt sosiale engasjement. Slik styrker både Oslo kommune, utdanningsinstitusjonene og studentene sitt omdømme, og vi får en bedre by.

Mandatet
Studenthovedstaden fungerer som en arbeidsgruppe under Kunnskap Oslo med følgende mandat:
Studenthovedstaden skal utarbeide felles mål, prosjekter og praktiske tiltak. Videre skal det være koordineringsarena mellom studentledere og Oslo kommune, mellom studentledere og Kunnskap Oslo og studentlederne seg imellom.

Studenthovedstaden oppnevner selv to representanter med vara til Kunnskap Oslos styre. Studenthovedstaden møtes månedlig og ved behov inviteres en representant fra kommunen til disse møtene. De månedlige møtene fungerer også som formøte til styremøtene i Kunnskap Oslo.

Studenthovedstaden består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formanden for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiOs hovedstyre.

Høsten 2019

Studenthovedstaden tidligere år:  2011   2012   2013   2014  2015  2016  2017   2018
Referater

Møtereferater fra møter i Studenthovedstaden (SH)

Kunnskap Oslo

Representanter fra SH som har sittet i styret til Kunnskap Oslo

Historisk oversikt

Dokumenter
Forkortelser. SH:Studenthovedstaden, SHA:Studenthovedstadens arbeidsgruppe, SiO:Studentsamskipnaden SiO, VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus, DNS:Det Norske Studentersamfund, STUDiO:Studentfestivalen i Oslo, UiO:Universitet i Oslo, SP-UiO:Studentparlamentet ved UiO, OsloMet: OsloMet – Storbyiniversitetet, SP-OsloMet:Studentparlamentet ved OsloMet, BI:Handelshøyskolen BI, BISO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI,