Visjonen for Studenthovedstaden er å sette studentene i Oslo i sentrum.

Formålet
Studenthovedstaden er Oslo kommunes samarbeidsplattform med studentene.

12. mars i år ble det signert en ny kontrakt med Oslo Kommune angående Studenthovedstaden og strategisk samarbeidsforum. Den sier at Studenthovedstaden oppnevner inntil to representanter til strategisk samarbeidsforum for kunnskapshovedstaden.

Mandatet
Studenthovedstaden består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, leder av de 5 største studentdemokratiene, herunder studentparlamentet ved UiO, studentparlamentet ved OsloMet, BI Studentorganisasjon Oslo, Studentunionen ved Handelshøyskolen Kristiania og studentrådet ved Politihøyskolen, samt to representanter fra de mindre studentdemokratiene med fast representasjon i VT. Leder av Det Norske Studentersamfund, en representant fra SiOs hovedstyre, leder av kjellerpubnettverket på Blindern, kontaktperson for Konsulatet på OsloMet og leder av studentidrettsrådet har fast observatørplass og talerett på Studenthovedstadens møter.

De mindre institusjonene tilknyttet Velferdstinget skilles ut i et eget samlingsforum som setter sitt eget mandat og ledes av samarbeidsansvarlig i Velferdstinget. Forumet har to representanter inn i Studenthovedstaden og vil ha formøter før hvert studenthovedstadsmøte.

Høsten 2020

Studenthovedstaden tidligere år:  2011   2012   2013   2014  2015  2016  2017   2018

2019

Møtereferater fra møter i Studenthovedstaden (SH)

 

Historisk oversikt

Dokumenter
Forkortelser. SH:Studenthovedstaden, SHA:Studenthovedstadens arbeidsgruppe, SiO:Studentsamskipnaden SiO, VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus, DNS:Det Norske Studentersamfund, STUDiO:Studentfestivalen i Oslo, UiO:Universitet i Oslo, SP-UiO:Studentparlamentet ved UiO, OsloMet: OsloMet – Storbyiniversitetet, SP-OsloMet:Studentparlamentet ved OsloMet, BI:Handelshøyskolen BI, BISO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI,