Vedtektene til Velferdstinget bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. Disse spesifiserer organisasjonsstrukturen, maktfordeling, formålet med Velferdstinget og mer. Vedtektene kan i mange tilfeller sammenlignes med lov- og regelverk, men Velferdstinget har også et eget reglement. Reglementet regulerer hvordan arbeidsutvalget skal gjøre jobben sin og hvordan komiteer skal være satt opp. Velferdstinget som forsamling må også ofte forholde seg til gjeldende lovverk som Lov om studentsamskipnader og Lov om universiteter og høyskoler.

Last ned våre vedtekter her

Revidert av Velferdstinget mars 2024.