Politisk grunndokument

Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtar hvert år et politisk grunndokument, som forteller overordnet om VT sin visjon og om tilbudet man ønsker å gi studentene. Politisk grunndokument finner du her: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus (revidert februar 2022).

Se også Velferdstingets handlingsplan for nåværende periode her: Handlingsplan for 2022/2023.

 

Vedtatte dokumenter

Tittel Dato
Idrettspolitisk dokument Revidert februar 2022
Karrierepolitisk dokument Revidert november 2022
Boligpolitisk dokument Vedtatt april 2021
Miljøpolitisk dokument Revidert oktober 2020
Kulturpolitisk dokument Mars 2020
Helsepolitisk dokument Revidert mars 2019
Studenter og rus Vedtatt april 2016
Plattform om læremidler

 

Dokumenthierarki

Hvis det er kollisjonstilfeller i innholdet i noen av dokumentene, skal dokumentene ha forrang i denne rekkefølgen:

  1. Politisk grunndokument
  2. Handlingsplan
  3. Politiske dokumenter
  4. Enkeltvedtak
  5. Resolusjoner

Dette reguleres av § 15-2 i vedtektene.

 

Se også