Politisk grunndokument

Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtar hvert år et politisk grunndokument, som forteller overordnet om VT sin visjon og om tilbudet man ønsker å gi studentene. Politisk grunndokument finner du her: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus (revidert februar 2024).

Se også Velferdstingets handlingsplan for nåværende periode her: Handlingsplan for 2023/2024.

 

Vedtatte dokumenter

Tittel Dato
Idrettspolitisk dokument Revidert mars 2023
Karrierepolitisk dokument Revidert november 2022
Boligpolitisk dokument Revidert februar 2023
Bærekraftspolitisk dokument Vedtatt november 2023
Kulturpolitisk dokument Revidert februar 2024
Helsepolitisk dokument Revidert februar 2023

 

Dokumenthierarki

Hvis det er kollisjonstilfeller i innholdet i noen av dokumentene, skal dokumentene ha forrang i denne rekkefølgen:

  1. Politisk grunndokument
  2. Handlingsplan
  3. Politiske dokumenter
  4. Enkeltvedtak
  5. Resolusjoner

Dette reguleres av § 15-2 i vedtektene.

 

Se også