Under finner du en oversikt over sakspapirer og referater fra tidligere og kommende møter i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

For oversikt over hvilke saker som ble tatt opp på hvert møte, se her: Møteplan

Dersom du ønsker å fremme en sak til Velferdstinget ber vi om at du bruker denne malen og sender den til vt-au@studentvelferd.no ti -10- dager før møtet du ønsker saken behandlet.

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2021

 

Dato Sakspapirer Protokoll
Velferdstingets Høstvalgmøte 6.12.21 Sakspapirer Protokoll
Ordinært Velferdstingsmøte 8.11.21 Sakspapirer Protokoll
Velferdstingets Tildelingsmøte 11.10.21 Sakspapirer Protokoll
Velferdstingets Høstseminar 4.9.21 Sakspapirer Protokoll
Velferdstingets Vårvalgmøte 2.6.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Ekstraordinært Velferdstingsmøte 25.5.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Ordinært Velferdstingsmøte 10.5.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Ordinært Velferdstingsmøte 12.4.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Ekstraordinært Velferdstingsmøte 17.3.21 Sakspapirer Protokoll
Ordinært Velferdstingsmøte 1.3.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Velferdstingets Vårseminar 6.-7.2.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Velferdstingets Valgforsamling 11.11.20 Sakspapirer Referat

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2020

Dato Sakspapirer Referat
Velferdstingets Høstvalgmøte 7.12.20 Sakspapirer+ Vedlegg Referat
Ordinært Velferdstingsmøte 16.11.20 Sakspapirer+ Vedlegg Referat
Velferdstingets Tildelingsmøte 19.10.20 Sakspapirer + Søknader + Vedlegg Referat
Velferdstingets Høstseminar Sakspapirer + Vedlegg Referat
Velferdstingets Vårvalgmøte 27.5.20 Sakspapirer + Sak 022Vedlegg Referat
Ordinært Velferdstingsmøte 4.5.20 Sakspapirer + Vedlegg Referat
Ekstraordinært Velferdstingsmøte 1.4.20 + Orienteringer 24.03.20 Sakspapirer +Orienteringer Referat
Ordinært Velferdstingsmøte 4.3.20 Sakspapirer Referat
Velferdstingets Vårseminar 7.-8.2.20 Sakspapirer Referat
Velferdstingets Valgforsamling 16.12.19 Sakspapirer Referat

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2019

Dato Sakspapirer Referat
VT-møte 9.12.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 11.11.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 14.10.19 Sakspapirer Referat
VT høstseminar 7.9.19 Sakspapirer Referat
Valgmøte 27.5.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 23.4.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 20.3.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 28.2.19 Sakspapirer Referat
VT vårseminar 9.-10.2.19 Sakspapirer Referat
Konstituerende møte 10.12.18 Sakspapirer Referat
Valgforsamling 22.10.18 Sakspapirer Referat

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018

Dato Sakspapirer Referat
VT-møte 12.11.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 11.10.18 Sakspapirer Referat
Ekstraordinært VT møte 4.10.18 Sakspapirer Referat
VT høstseminar 1.9.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 22.5.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 16.4.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 19.3.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 26.2.18 Sakspapirer Referat
VT vårseminar 9.-11.2.18 Sakspapirer Referat
Konstituerende møte 4.12.17 Sakspapirer Referat
Valgforsamling 23.10.17 Sakspapirer Referat

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2017

Dato Sakspapirer Referat
VT-møte 13.11.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 16.10.17 Sakspapirer Referat
VT høstseminar 9.9.17 Sakspapirer Referat
Valgmøte 29.05.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 24.04.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 27.03.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 27.02.17 Sakspapirer Referat
VT vårseminar 03.-05.02.17 Sakspapirer Referat
Konstituerende møte 05.12.16 Sakspapirer Referat
Valgforsamling 31.10.16 Sakspapirer Referat