Under finner du en oversikt over sakspapirer og referater fra tidligere og kommende møter i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

For oversikt over hvilke saker som ble tatt opp på hvert møte, se her: Møteplan

Dersom du ønsker å fremme en sak til Velferdstinget ber vi om at du bruker saksfremleggsmalen og sender den til vt-au@studentvelferd.no minimum ti dager før møtet du ønsker saken behandlet.

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2024

 

Dato Sakspapirer Protokoll
Vårvalgmøte 3. juni Sakspapir + vedlegg Protokoll
Velferdstingsmøte 29. april Sakspapir + vedlegg Protokoll
Velferdstingsmøte 11. mars Sakspapir + vedlegg Protokoll
Velferdstingets vårseminar 3.–4. februar 2024 Sakspapir + vedlegg Protokoll

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2023

 

Dato Sakspapirer Protokoll
Høstvalgmøte 4. desember Sakspapir + vedlegg Protokoll
Novembermøte 6. november Sakspapir + vedlegg Protokoll
Tildelingsmøte 9. oktober Sakspapir + vedlegg + søknader Protokoll
Høstseminar 2. september Sakspapir + vedlegg Protokoll
Vårvalgmøte 5. juni Sakspapir + vedlegg Protokoll
Aprilmøte 24. april Sakspapir + vedlegg Protokoll + presentasjon SiO psykisk helse og rådgivning
Marsmøte 6. mars 2023 Sakspapir + vedlegg Protokoll
Velferdstingets vårseminar 4.–5. februar 2023 Sakspapirer + vedlegg Protokoll

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2022

Dato Sakspapirer Protokoll
Velferdstingets høstvalgmøte 05.12.22 Sakspapir + Vedlegg Protokoll
Velferdstingets novembermøte 07.11.22 Sakspapir + Vedlegg Protokoll
Velferdstingets tildelingsmøte 10.10.22 Sakspapirer + Vedlegg + Søknader Protokoll
Velferdstingets høstseminar 03.09.22 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Velferdstingets vårvalgmøte 30.05.22 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Velferdstingets maimøte 09.05.22 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Velferdstingets aprilmøte 04.04.22 Sakspapirer + Vedlegg + KS Handlingsplan for 2022 Protokoll
Velferdstingets marsmøte 07.03.22 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Velferdstingets vårseminar 05.–06.02.22 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Velferdstingets valgforsamling 02.12.21 Sakspapirer Protokoll

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2021

Dato Sakspapirer Protokoll
Velferdstingets høstvalgmøte 6.12.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Ordinært velferdstingsmøte 8.11.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Velferdstingets tildelingsmøte 11.10.21 Sakspapirer + Vedlegg + Søknader Protokoll
Velferdstingets høstseminar 4.9.21 Sakspapirer + Vedlegg + Rev. prosjektstruktur Protokoll
Velferdstingets vårvalgmøte 2.6.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Ekstraordinært velferdstingsmøte 25.5.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Ordinært velferdstingsmøte 10.5.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Ordinært velferdstingsmøte 12.4.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Ekstraordinært velferdstingsmøte 17.3.21 Sakspapirer Protokoll
Ordinært velferdstingsmøte 1.3.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Velferdstingets vårseminar 6.-7.2.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Velferdstingets valgforsamling 11.11.20 Sakspapirer Referat

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2020

Dato Sakspapirer Referat
Velferdstingets Høstvalgmøte 7.12.20 Sakspapirer+ Vedlegg Referat
Ordinært Velferdstingsmøte 16.11.20 Sakspapirer+ Vedlegg Referat
Velferdstingets Tildelingsmøte 19.10.20 Sakspapirer + Vedlegg Referat
Velferdstingets Høstseminar Sakspapirer + Vedlegg Referat
Velferdstingets Vårvalgmøte 27.5.20 Sakspapirer + Sak 022Vedlegg Referat
Ordinært Velferdstingsmøte 4.5.20 Sakspapirer + Vedlegg Referat
Ekstraordinært Velferdstingsmøte 1.4.20 + Orienteringer 24.03.20 Sakspapirer +Orienteringer Referat
Ordinært Velferdstingsmøte 4.3.20 Sakspapirer Referat
Velferdstingets Vårseminar 7.-8.2.20 Sakspapirer Referat
Velferdstingets Valgforsamling 16.12.19 Sakspapirer Referat

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2019

Dato Sakspapirer Referat
VT-møte 9.12.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 11.11.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 14.10.19 Sakspapirer Referat
VT høstseminar 7.9.19 Sakspapirer Referat
Valgmøte 27.5.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 23.4.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 20.3.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 28.2.19 Sakspapirer Referat
VT vårseminar 9.-10.2.19 Sakspapirer Referat
Konstituerende møte 10.12.18 Sakspapirer Referat
Valgforsamling 22.10.18 Sakspapirer Referat

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018

Dato Sakspapirer Referat
VT-møte 12.11.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 11.10.18 Sakspapirer Referat
Ekstraordinært VT møte 4.10.18 Sakspapirer Referat
VT høstseminar 1.9.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 22.5.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 16.4.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 19.3.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 26.2.18 Sakspapirer Referat
VT vårseminar 9.-11.2.18 Sakspapirer Referat
Konstituerende møte 4.12.17 Sakspapirer Referat
Valgforsamling 23.10.17 Sakspapirer Referat

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2017

Dato Sakspapirer Referat
VT-møte 13.11.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 16.10.17 Sakspapirer Referat
VT høstseminar 9.9.17 Sakspapirer Referat
Valgmøte 29.05.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 24.04.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 27.03.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 27.02.17 Sakspapirer Referat
VT vårseminar 03.-05.02.17 Sakspapirer Referat
Konstituerende møte 05.12.16 Sakspapirer Referat
Valgforsamling 31.10.16 Sakspapirer Referat