Politiske prioriteringer

Velferdstingets arbeidsutvalg skal prioritere å:

 • Studentmelding: Følge opp arbeidet med studentstrategi i Oslo og Lillestrøm.
 • Gjennomslag: Jobbe for, og følge opp studentpolitiske gjennomslag i byrådserklæringen og stortingsvalgprogrammene.
 • Lillestrøm: Videreutvikle politikk opp mot Lillestrøm kommune og Akershus fylkeskommune.
 • Budsjettprioriteringer: Jobbe for, og følge opp, Velferdstingets budsjettprioriteringer i Oslo og Lillestrøm kommuner.
 • Seksuell helse og kvinnehelse: Jobbe for at det opprettes et helsetilbud for studenter, med særlig kompetanse på seksuell helse og kvinnehelse.
 • Psykisk helse: Sikre høyere og mer forutsigbar offentlig finansiering til SiOs psykiske helsetilbud.
 • Studenthus: Sikre økonomiske bidrag fra både kommune og stat for å realisere et studenthus i St. Olavs gate 23.
 • Bærekraft: Jobbe for at relevante kommuner og SiO, gjennom sitt tjenestetilbud, gjør det enkelt å ta grønne og bærekraftige valg.
 • Studentfrivillighet: Jobbe for at flere studenter skal kunne delta i studentfrivilligheten.
 • Studentbolig: Jobbe for at det bygges flere studentboliger i Oslo og Lillestrøm kommuner, og at de offentlige vilkårene for studentboligbygging bedres.

Organisatoriske prioriteringer

Velferdstingets arbeidsutvalg skal prioritere å:

 • Revidering: Revidere helsepolitisk dokument og retningslinjer for SiO Mat og drikke.
 • Kommunikasjonsstrategi: Utforme en langsiktig kommunikasjonsstrategi, med vekt på sosiale medier og synlighet.
 • Organisasjon: Jobbe med organisasjonsutvikling, herunder politisk utvikling, sosiale arenaer, deltakelse, rekruttering og samarbeidsforum.
 • Promotering: Jobbe for å øke synlighet til SiO og Velferdstinget på de mindre utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus.
 • Nettsted: Ferdigstille et nytt nettsted for Velferdstinget.

Vedtatt av Velferdstinget 3. juni 2024.

Helhetlig handlingsplan kan lastes ned i PDF her: Handlingsplan for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2024/2025.