En resolusjon er en formell uttalelse om et politikkområde vedtatt av en organisasjon eller gruppe. Ofte er den mer spisset enn det man kan finne på arbeidsprogram, handlingsplan eller prinsippprogram. Representanter eller andre som ønsker å foreslå en resolusjon for Velferdstinget kan bruke Velferdstingets resolusjonsmal til hjelp – arbeidsutvalget er også tilgjengelig for oppfølging og bistand.