For information in English, follow this link: The Welfare Council Culture Board.

Kulturstyret består av ni representanter valgt av Velferdstinget i Oslo og Akershus og gir støtte til studentforeninger. Enkeltpersoner og -prosjekter kan også søke om prosjektstøtte. Nye organisasjoner og aktiviteter kan gis særlig støtte til oppstart, innkjøp av nødvendig utstyr og lignende. Hvert år behandler Kulturstyret nesten 300 søknader, og fordeler mellom 2,7 og 3,8 millioner kroner hvert år. Midlene som fordeles kommer fra semesteravgiften. Kulturstyret prioriterer søknader i henhold til tildelingskriterier.

Foreninger som søker støtte fra Kulturstyret må sende søknad ved å logge inn på SiO Foreninger (logg inn på Min side). Søknad som sendes gjennom søknadsportalen behandles ved neste møte. Foreninger som søker støtte må ha egne vedtekter som er vedtatt av en generalforsamling, og som fastslår foreningens formål. Foreninger ved UiO og OsloMet må være registrerte i registreringsordningen for studentforeninger. SiO tilbyr kurs og støtte til foreninger som søker midler fra Kulturstyret. Foreninger kan melde seg på kurs via SiOs kurskalender.

 

Kulturstyrets logo til bruk på materiell kan lastes ned i PNG-format her: Vedlegg.

Hvordan skrive en god søknad

Les mer →

Søknadsfrister og møtedatoer

Les mer →

Kulturstyrets dokumenter

Les mer →

Ressursbank for foreninger

Les mer →

Kontakt oss

For spørsmål om søknader, søknadsfrister, møtedatoer; ta kontakt med administrasjonskonsulent.

Søknad sendes gjennom søknadsportalen på SiO.no

E-post: ksadm@studentvelferd.no

Har du spørsmål mer generelt om Kulturstyret eller ønsker forklaring av vedtak og behandlingsprosessen i Kulturstyret; kan du ta kontakt med leder av Kulturstyret, Polina Malinina.

E-post: kulturstyreleder@studentvelferd.no