Det sitter 37 representanter i Velferdstinget. For 2023 er representantene fordelt på følgende vis:

Institusjon Antall plasser Delegasjonsleder/ansvarlig
Universitetet i Oslo 12 Sigve Næss Røtvold
OsloMet – Storbyuniversitetet 10 Amalie Fadler Opdal
Kristiania 5 Muna Guleid
De mindre institusjonene 4 Oliwia Skowron på vegne av VT-AU
Handelshøyskolen BI 3 Ronja Haugstad Larsen
VID Vitenskapelige høgskole 2 Johanne Sofie Anderson
Politihøgskolen 1

For kontakt med De mindre institusjonene eller institusjoner uten oppført delegasjonsleder, ta kontakt med samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget, Oliwia Skowron.

 

Historisk oversikt over tidligere representanter i Velferdstinget