Representanter i Velferdstinget 2020

De mindre høgskolene (4)

Eirik Knutsen (Bjørknes høyskole)
Jostein Friis Bjerkeli (MF Vitenskapelige Høyskole)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes  (Barrat Due Musikkinstitutt)
Johan Christian Torsvik Bruun (Norges Musikkhøgskole)

Politihøgskolen (1)

Ingen representant valgt

Høgskolen Campus Kristiania (3)

Kristoffer Myklebust Egset
Heidi Nakken Høivik
Aleksandra Louise H. Langsø

SBIO (4)

Jonas Økland
Gloria Vitaly
Felix Volpe
Kristoffer Bjordal

OsloMet – storbyuniversitetet (11)

Eskil Uggen
Sigrid Fu Skjelbostad
Solveig Frantzen Fosse
Åse Berg Dybvig
Sebastian Rishaug Strand
Ida Ljøner Johnsen
Øystein Solberg
Elsa Kuvene Skaret
Isak Grov Diesen
Hedda Marie Westlin
Amalie Dale

Universitetet i Oslo (14)

Moderat liste:

Sindre Høllesli

Grønn liste:

Adrian Skagen
Harry Ainscough
Wendy Sloan

Liberal liste:

Vilde Marie Ystmark

Realislista:

Didrik Svellingen
Johannes Vincent Meo

A-lista:

Anna Gunnes Dalshaug
Victoria Ovedie Chruickshank Langøe

Venstrealliansen:

Martine Moen
Pietro Berger Lappola
Øystein Fossbraaten Wennersgaard

Gjestelista:

Oda Nedberg Lyngstad
Kaia Andrea Sølverød

 

Historisk oversikt over tidligere representanter i Velferdstinget