Representanter i Velferdstinget 2019

De mindre høgskolene (4)

Mia Cecilie Welten (MF Vitenskapelig høyskole)
Benjamin Vangstad Utvik (MF Vitenskapelig høyskole)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes  (Barrat Due Musikkinstitutt)
Johan Christian Torsvik Bruun (Norges Musikkhøgskole)

Politihøgskolen (1)

Ingen representant valgt

Høgskolen Campus Kristiania (3)

Torgrim Lauritzen
Jeanette Dahle
Martine Elisa Hansen

SBIO (4)

Jonas Økland
Sondre Ørbog
Felix Volpe
Ragnhild Taklo

OsloMet – storbyuniversitetet (11)

Jeanett Indianne Andersen
Kaja Sofie T. Lorentzen
Anna Gyda Tallerud
Ola Gimse Estenstad
Marius Toresen
Rolf Martin Aspenes
Yvonne Bergly Andersen
Karianne Sveistrup
Hud Mohamed Ali
Hedda Marie Westlin
Amalie Dale

Universitetet i Oslo (14)

Blå liste:

Ingen representant valgt

Grønn liste:

Charlotte Borgen Blinden
Louisa Boulaziz

Fremskrittslisten:

Johan Herzberg

Liberal liste:

Snorre Sandberg

Realislista:

Hanne Ødegård Notø
Johannes Vincent Meo

A-lista:

Ingen representant valgt
Johanne Thunes

Venstrealliansen:

Øystein Fossbraaten Wennersgaar
Vivi Thuy Ho
Johannes Lundemo Saastad
Ronja Gulbrandsen

Gjestelista:

Live Rogne Funjem

Historisk oversikt over tidligere representanter i Velferdstinget