Det sitter 37 representanter i Velferdstinget. For 2023 er representantene fordelt på følgende vis:

Institusjon Antall plasser Delegasjonsleder/ansvarlig
Universitetet i Oslo 12 Sigve Næss Røtvold
OsloMet – Storbyuniversitetet 10 Amalie Fadler Opdal
De mindre institusjonene 5 Oliwia Skowron på vegne av VT-AU
Kristiania 4 Muna Guleid
Handelshøyskolen BI 3 Carl William Nordby
VID Vitenskapelige høgskole 2 Britha Kristine Riseng
Politihøgskolen 1

For kontakt med De mindre institusjonene eller institusjoner uten oppført delegasjonsleder, ta kontakt med samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget, Oliwia Skowron.

 

Historisk oversikt over tidligere representanter i Velferdstinget