Jeg stiller til samarbeidsansvarlig i Velferdstinget fordi jeg har et brennende engasjement for studentvelferd og ønsker tilliten til å jobbe med studenters velferd i Oslo og Akershus det kommende året.

For tiden studerer jeg statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, tidligere har jeg studert enkeltemner i ledelse og økonomi på Høyskolen i Lillehammer og tatt et årsstudium i økonomi ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Jeg har vært involvert i studentpolitikken i 4 år, hvor jeg har vært representant i Velferdstinget i 2 år og vara i studentparlamentet ved UIO det siste året. Jeg har også sittet i kulturstyret som fast medlem de siste to årene. Dette føler jeg at har gitt meg en god forståelse for hvordan studentdemokratier tilknyttet VT, Velferdstinget i seg selv og dets understyrer fungerer i praksis.

Jeg har erfaring som frivillig i studentforeninger gjennom flere år. Blant annet har jeg vært med å drifte en av studentpubene på Blindern hvor jeg har sittet i flere styreverv, blant annet økonomiansvarlig og innkjøpsansvarlig. I fjor satt jeg som VT sin styrerepresentant i Radio Nova og det året som har vært har jeg sittet i Universitas sitt styre for VT. Jeg har også vært bidragsyter i studenttidskriftet Zoon Politikon. Disse erfaringene har gitt meg et innblikk i hvor avgjørende studentkultur og studentforeninger kan være for trivselen til studenter, og hvorvidt man kanskje slutter i studiene eller ikke. Jeg mener at det er nødvendig med gode rammer for studentkulturen slik at det faglige og sosiale tilbudet de tilbyr er best mulig for studentene.

Som deres samarbeidsansvarlig kommer jeg til å bidra med organisasjonsbygging der det trengs og lytte og følge opp studentdemokratiene der det ønskes. Nå som Fagskolene har blitt en del av Velferdstinget blir det ekstra viktig og følge opp dissee uten at vi glemmer de andre institusjonene. Det er også viktig å huske at ikke alle studentdemokratiene er organisert med et studentparlament likt det man har på UIO og OsloMet. Derfor ønsker jeg som samarbeidsansvarlig å følge opp jobben tidligere samarbeidsansvarlige har gjort med å styrke de mindre høyskolenes studentdemokratier så de vil får større gjennomslag ovenfor den lokale ledelsen.