Ingvild Garmo Nilsson – Medlem av kulturstyret

Hei
Etter to år i Kulturstyret og et halvt år som vara føler jeg at jeg har lyst til å fortsette her en stund til. Arbeidet har vært givende og jeg føler at jeg endelig har blitt trygg på det. Jeg ser på det som et viktig verv for å bidra til å støtte oppunder studentfrivilligheten. I tillegg har kulturstyret bydd på muligheter til å bli kjent med kriker og kroker av studentoslo som jeg tror er unikt for de som sitter der og jeg setter utrolig pris på dette.


Barathy Pirabahar – Medlem av kulturstyret

Jeg, Barathy Pirabahar, stiller herved som medlem av Velferdstinget sitt Kulturstyret. Akkurat nå studerer jeg siste semester av Fysikk og Astronomi bachloren min ved UiO, og har søkt meg på astronomi master til høsten 2020 ved UiO.

Helt siden studiestart, i 2016, har jeg vært svært aktiv i foreningslivet ved UiO, og brenner for at studentmiljøet skal være så godt og tilgjengelig som mulig. Jeg har sittet som vara dette semesteret, og ønsker å fortsette som medlem i Kulturstyret. Motivasjonen min for å søke er at jeg ønsker å få bedre forståelse for budsjett og regnskap. I mine tidligere verv har jeg hatt andre styreposisjoner, men ingen direkte knyttet til økonomi. I tillegg ønsker jeg et bedre innblikk i søknadprosessen og tildelingsprosessen. Jeg vil være med på at pengene som fordeles kommer til foreninger som gagner større andel av studenter.

Om det er noen spørsmål er det bare å ta kontakt.


Henrik Bjørndalen – Medlem av kulturstyret

Hei, Mitt navn er Henrik Amadeus Bjørndalen og jeg ønsker å sitte i kulturstyre. For øyebliket sitter jeg i VTAU, tidligere har jeg også sittet i kulturstyre. Grunnen til at jeg vil tilbake til kulturstyre er at jeg synnes jobben var interessant og givende. Håper å få VT sin tillit til å dele ut penger til studentforeningene.


Øystein Martin Dulsrud Klungnes – Medlem av kulturstyret

I løpet av høsten 2019 og våren 2020 har jeg fått delta på mange av Kulturstyrets møter som vara, og jeg synes arbeidet er spennende, givende og veldig lærerikt. Å kunne være med på å bidra til at studentforeninger tilhørende SiO kan drives godt med de ressursene de trenger, er utrolig viktig for å skape trivsel og øke trivselen blant studenter som tilhører SiO. Kulturstyrets arbeid innebærer å lese budsjett og regnskap, samt lese søknader fra foreninger i sin helhet. Dette har vært for meg et veldig lærerikt arbeid som har gitt meg god kunnskap om søknadsprosesser på den delegerende siden av bordet. Dette er en god erfaring til videre i livet. Siden dette arbeidet har gitt veldig mersmak, i tillegg til at jeg har vært med på de fleste møter til nå både forrige- og dette semesteret, ønsker jeg å gjøre mitt verv i Kulturstyret fast.


Markus Christopher Barkenæs  – Medlem av kulturstyret

Navnet mitt er Markus. Jeg er 21 år og studerer samfunnsøkonomi ved UiO.

Etter å ha sittet som vara for SP-UiOs representant til tildelingskomiteen for UiOs aktivitetsmidler i et år har jeg fått mersmak for søknads- og budsjettgranskning og er motivert for å sitte i Velferdstingets kulturstyre.

Jeg er en person som har stusset på utallige budsjetter mens jeg har sittet i ulike foreninger, og hatt sett på budsjetter av alle ulike størrelser, av et mangfold forskjellige foreninger. Dette vil jeg fortsette med, og jeg er motivert for å utvide min kjennskap til Oslos studentkultur, spesielt utover min egen utdanningsinstitusjon.


Sandra Butoyi – Medlem av kulturstyret

Mitt namn er Sandra, eg er 21 år og kjem frå Telemark. Eg er ofte å finna på Blinderen, der eg studerer offentleg administrasjon og leiing.

Etter å ha vore aktiv i ei rekke studentforeiningar, har eg fått eit brennande engasjement for studentlivet. Eg ønsker at fleire skal få moglegheita til å komma åleine til byen, og bli møtt med fellesskap og kunna ha ein meiningsfylt kvardag ved sida av studia.

Studentforeiningar er eit viktig reiskap for å sikra fellesskap og tilhøyrsle. For at foreiningane skal kunna leva trengst det tilrettelegging og eit møte med enkelt system. Her trur eg kulturstyret speler ei viktig rolle, og sjølv om ein har komme langt, trur eg det endå er potensial for utvikling.

Eg har lenge vore opptatt av frivilligheit og har lang fartstid i Operasjon Dagsverk. Der har eg jobba ein del med økonomi, revidering av økonomiske retningslinjer og søknadsarbeid i styret til Operasjon Dagsverk. I tillegg har eg det siste året arbeidd som prosjektleiar, der eg har administrert og løyvd midlar frå NORAD. Her håper eg å bringa erfaringane mine frå organisasjonslivet til dykk.

Eg ønsker å vera ein frisk pust i kulturstyret, med organisasjonserfaring frå fleire hald. I meg håper eg de finn ein lagspelar og lagbyggar med interesse for økonomi, kultur og studentforeiningar.

Den neste perioden ønsker eg å vera med å bygga, trygga og trekka kulturstyret inn i det neste tiåret. Eg håper de kan gi meg den tillita.

 

         Sandra Butoyi