Besøksadresse: Velferdstinget i Oslo og Akershus, Problemveien 5, 0313 Oslo
Postadresse: Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo
Telefon: 22 84 43 89
E-post: post@studentvelferd.no
Organisasjonsnummer: 987 695 595

Arbeidsutvalget:

E-post: vt-au@studentvelferd.no

Maya Sol Sørgård (les mer)
Leder/President
mob: 458 04 178
e-post: leder@studentvelferd.no

Kari Anne Andersen (les mer)
Nestleder/Vice-President
mob: 994 56 300
e-post: nestleder@studentvelferd.no

Gard Løken Frøvoll (les mer)
Politikk- og medieansvarlig/Head of politics and media
Pressekontakt
mob: 958 05 839
e-post: politikk@studentvelferd.no

Marius Frans Linus Hillestad (les mer)
Samarbeidsansvarlig/Head of cooperations
mob: 400 41 627
e-post: sam@studentvelferd.no
 


Administrasjonen:

E-post: adm@studentvelferd.no

Sarah Sørensen (les mer)
Administrasjonsleder

Suzanne Sagli (les mer)
Administrasjonssekretær


Kulturstyret

Idun Kløvstad
Kulturstyreleder

E-post: kulturstyreleder@studentvelferd.no

Henrik Hung Haram (UiO)
Mariam Butt (OsloMet)
Kamilla Skallerud (OsloMet)
Henrik Bjørnedalen (UiO)
Synthia Zaman (UiO)

Ingvild Garmo Nilson (UiO)

Thina Nordli Sæland (UiO)

Stine Sørensen (OsloMet)

Martine Jonette Hoseth Myklebust (UiO)

Olav Skrudland (NIH)


Valgkomiteen

E-post: valgkomiteen@studentvelferd.no

Jeanette Viken (UiO)
Leder av valgkomiteen

Julie Størholdt Iversen (OsloMet)
Henrik Bjørnedalen (UiO)
Håkon Reinertsen Borgos (UiO)
Mariam Butt (OsloMet)


Kontrollkomiteen

E-post: kontrollkomite@studentvelferd.no

Elisabeth Holien (UiO)
Markus Leira Asprusten (UiO)
Eirik Ketilsønn Kjevik (UiO)