Studentmedier
Universitas
Radio Nova
Argument
Inside

Kulturinstitusjoner
Det Norske Studentersamfund
Oslostudentenes Idrettsklubb (Vedlegg #1 #2)
JURK
Jussbuss
Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo
BI Athletics

Kulturstyret