Jeg stiller til kommunikasjonsansvarlig (eller samarbeidsansvarlig) i Velferdstinget fordi jeg har et brennende engasjement for studentpolitikk og ønsker tilliten til å jobbe med studentvelferden til studenter i Oslo og Akershus det kommende året.

Jeg har drevet med organisasjon og politikk siden 2009, og siden 2016 vært veldig aktiv i studentpolitikken på UiO, både på Humanistisk Fakultet, i Studentparlamentet og i Velferdstinget. Etter 1,5 år i Kulturstyret, snart et år i Kontrollkomiteen og 2 år som møtende i VT, har jeg fått en klar og tydelig forståelse for hvordan Velferdstinget og dets underliggende styrer fungerer og hva et verv i AU kan innebære.

Hvis jeg blir valgt som kommunikasjonsansvarlig for det kommende året ønsker jeg å lytte til og følge opp alle studentdemokratiene tilknyttet VT, og bidra med organisasjonsbygging der det trengs og ønskes.

Det er ikke alle institusjonene som trenger, eller vil ha, et studentparlament liknende det man har på UiO og OsloMet. Derfor ønsker jeg å fortsette jobben med å samle de mindre høyskolene for å sammen finne den beste måten å skape et studentdemokrati der studentenes stemme blir hørt helt opp til ledelsen.

Jeg har også bred erfaring fra flere forskjellige studentforeninger i Oslo. Dette gjør at jeg ser behovet for at Kulturstyret og SiO Foreningers støtte- og kurstilbud skal bli bedre kjent blant alle SiOs institusjoner som et lavterskeltilbud for å fremme trivsel og læringsmiljø blant studentforeninger og studentdemokratier som ikke får tilstrekkelig med støtte og oppfølging fra sine egne institusjoner.

Av oppfølgingsarbeid har jeg tidligere vært ansvarlig for diverse instituttutvalg ved HF gjennom å informere disse om arbeid vi i Studentutvalget på HF gjør opp mot ledelsen der, samt bistå disse dersom de har hatt behov for dette.

Dersom valgkomiteen finner det hensiktsmessig å innstille meg på et annet verv for å få den beste sammensetningen stiller jeg også til nestleder eller politikk- og medieansvarlig.