Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier (22. mai 2018)
Tilskuddsavtale Velferdstinget i Oslo og Akershus
Tildelingsordningen  (18.november 2013)