Jeg har gjennom mange år hatt politisk engasjement både i studentpolitikk og partipolitikk. Dette engasjementet har jeg nå lyst til å dele med Velferdstinget.

I mine år som studentpolitiker har jeg først og fremst vært en fagpolitiker. Dette er noe jeg har lyst til å ta med inn i Velferdstinget. Velferds og fagpolitikk henger sammen på mange mulige områder og jeg mener min innsikt i pågående fagpolitiske prosesser vil hjelpe Velferdstinget på en god måte for å få en best mulig velferdspolitikk.

Revideringen av universitets og høgskoleloven feks er et veldig aktuelt tema som jeg mener Velferdstinget skal være opptatt av. Som politikk og medieansvarlig vil jeg arbeide for at VT skal få gjennomslag for viktige velferdssaker i arbeidet. For velferd – det skal inn i UH loven.

Jeg har veldig god oversikt over pågående politiske prosesser både nasjonalt, men også kommunalt. Min kunnskap hvordan dette fungerer vil være en ressurs inn i ethvert arbeidsutvalg. Fordi kunnskap er makt. Dette er noe jeg vil sørge for at VT tar nytte av.

Jeg har ekstremt god skriftlig fremstillingsevne og fått mange kronikker på trykk i både Khrono og Universitas om ulike saker. Å kunne skrive kronikker på vegne av Velferdstinget er noe jeg vil være en ressursperson for. Jeg har også vært med å arrangere en politisk debatt om studentbyen Oslo foran kommunevalget i 2015 hvor jeg omtrent hadde ansvaret alene. Dette tyder på at jeg er en uredd person.

Erfaringen min strekker seg bredere enn ren studentpolitikk. Jeg har sittet i styret i to studentforeninger. Jeg sitter også som vara i kulturstyret. På denne måten har jeg erfart hvor viktig studentforeninger er for studentvelferden. Dette er nyttige perspektiver å dra inn i et arbeidsutvalg.

Mine personlige egenskaper er at jeg ser detaljer hvor ingen andre ser dem, at jeg er faktaoorientert og at jeg er en god lytter. Det å se detaljer er for eksempel nyttig i høringer og utvikling av politikk som er meget viktig for politikk og medieansvarlig. At jeg er faktaorientert betyr at jeg er opptatt av å få frem og belyse alle fakta i en sak. Å lytte betyr at jeg ønsker at alle sider må bli hørt før man lander på noe.