Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Pressemelding sendt ut 14.01.11

Prioriter Oslo, Tora!

Statsråd Tora Aasland annonserte i dag at Oslo får tilskudd til  143 nye studentboliger, mens det ble søkt om 240. Oslos studenter er fornøyd med flere studentboliger, men kritisk til at boligtildelingen kuttes med 139 enheter sammenlignet med tildelingen til Oslo i 2010. Gjennomsnittlig leiepris er 1500 kroner høyere på det private leiemarkedet i Oslo enn i universitetsbyene Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø (Leiemarkedsundersøkelsen 2010 )

”Statsråden fortsetter den gode trenden med tildelinger av studentboliger i Norge.  Regjeringen må likevel prioritere pressområdene, hvor Oslo står i en særstilling. Leien for ettroms boliger stiger hurtigst, og de aller fleste utleiere er private – ca. 70%. ”, understreker leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Magnus Nystrand

Oslo og Akershus´ samskipnader slo seg sammen 1.1.2011 og omfatter i dag 60.000 studenter ved 24 utdanningsinstitusjoner. Velferdstinget representer alle disse studentene i velferdspolitiske saker.

”Stor underkapasitet på studentboliger gjør at fattige studenter lider nød og private utleiere får et bedre marked . I Oslo hadde vi i overkant av 5000 studenter i kø ved semesterstart 2010, dette vil kun øke. Tak over hodet er en nødvendighet, ingen luksus!”, sier en bekymret Nystrand

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, ta kontakt med leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus,  Magnus Nystrand ( tlf: 468 65 827).

Del på Twitter Del på Facebook