Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen har innstillt på følgende verv:

Hovedstyret (1 leder + 3 styremedlemmer)

1 medlem + vara til Kafestyret

1 medlem + vara til Boligstyret

Velferdstingets arbeidsutvalg (Leder, nestleder, informasjonsansvarlig, samskipnadskontakt, samfunnskontakt og profileringsansvarlig)

 

Nedenfor står innstillingen med begrunnelser fra valgkomiteen. Ved spørsmål kan valgkomiteen kontaktes på valgkomiteen@studentvelferd.no


Hovedstyret

Valgkomiteen ønsker med dette å legge frem sin innstilling til styreleder i samskipnaden, samt tre øvrige studentrepresentanter til hovedstyret i SiO for perioden 2012 – 2014.

Bakgrunnen for Valgkomiteens innstilling er behovet for en viss kontinuitet i hovedstyret, kombinert med et sterkt ønske om representativitet og nye perspektiver. Valgkomiteen har vektlagt viktigheten av tydelige studentstemmer, som samtidig har et reflektert forhold til styrearbeid i et større konsern. Valgkomiteen innstiller på kandidater med bred erfaring fra det studentpolitiske miljøet i Oslo og Akershus, og har vektlagt nærhet til og kontakt med studentmiljøet. Et av komiteens hovedmål har vært å sette sammen en god kombinasjon av mennesker, som man tror vil kunne utfylle hverandre på en hensiktsmessig måte. Valgkomiteens har stor tro på at de innstilte kandidatene, sett sammen med de nåværende styrerepresentantene, vil kunne representere bredden blant studentene i Oslo og Akershus, både med tanke på institusjonstilhørighet, faglig bakgrunn og kompetanse.

Leder:

Marianne Høva Rustberggard (27), studerer jus på UiO. Rustberggard ble valgt inn til tidligere SiO for to år siden, og har det siste året sittet som nestleder i hovedstyret til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Valgkomiteen begrunner innstillingen med kompetanse og kontinuitet, og er tydelig på at Marianne vil være svært godt egnet til å lede styrekollegiet til det beste for SiO i sin helhet, Velferdstinget og hovedstyret for øvrig.

Øvrige medlemmer:

Anne Christine Bjørnstad (25), går studerer allmennlærer ved HiOA og har bred erfaring både fra det lokale studentdemokratiet ved HiOA og fra Velferdstinget, blant annet som fast representant i HiOA-delegasjonen og som medlem av Kulturstyret. Bjørnstad har styreerfaring fra lokalt avdelingsstyre ved HiOA og fra landsstyret i NSO.

Torkil Vederhus (22), studerer informatikk på UiO. Vederhus har sittet som universitetsstyrerepresentant i arbeidsutvalget til SP-UiO, og har lang erfaring fra Velferdstinget, blant annet gjennom valgkomiteen og kontrollkomiteen.

Magnus Nystrand (26), studerer Peace and conflict studies på UiO. Nystrand har det siste året sittet som leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, og har tidligere vært aktiv i foreningslivet ved UiO og på Det Norske Studentersamfund.

Boligstyret

Fast: Mads Kirkebirkeland (22), studerer finans på Handelshøyskolen BI. Han er nylig valgt som politisk ansvarlig i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI (SBIO) og har styreerfaring som leder for borettslag. Kirkebirkeland har jobbet med relevante problemstillinger for vervet, som blant annet boliganbud og rehabilitering av bygg.

Vara: Aleksander Bøe (23), studerer Organisasjon, ledelse og arbeidsliv på UiO etter å ha fullført en bachelor i pedagogikk. Bøe har lang erfaring med både organisasjon og styrearbeid fra Oslostudentenes Idrettslag (OSI).

Kaféstyret

Fast: Kremena Tosheva (21), studerer økonomi og administrasjon på HiOA. Tosheva har bred erfaring med studentpolitisk arbeid fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Kunnskaper innen markedsføring, juss, strategifag og regnskapsføring er egenskaper som vil kunne komme til stor nytte for et verv i studentkafeene.

Vara: Truls Aarseth (25), studerer historie på UiO. Aarseth har en allsidig organisasjonsbakgrunn fra verv i blant annet Operasjon Dagsverk, Elevorganisasjonen og Studentparlamentet ved UiO.

Arbeidsutvalget

I Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalg (AU) har komiteen prioritert å sette sammen et lag som vil fungere godt sammen som et kollegium. Ambisjonen er å legge til rette for en god kultur for konstruktivt samarbeid med komplementære personligheter og egenskaper. Hensyn til kompetanse, politisk forståelse og organisasjonserfaring har veid tungt i vår vurdering. Komiteen har valgt å satse på personer som sammen har stort potensial for å videreutvikle Velferdstinget som organisasjon og samfunnsaktør. Komiteen har innstilt på et AU bestående av 6 studenter som den mener er meget pålitelige og begavede med et oppriktig engasjement for studentvelferd.

Leder (100%): Birgit Skarstein (21), studerer statsvitenskap på UiO. Skarstein har markert seg som en klar lederkandidat, og Valgkomiteen er trygg på at hun vil være en sterk og tydelig stemme for studentene i Oslo og Akershus. Komiteen har stor tillit til at Skarstein vil fungere som en samlende og konstruktiv leder. Hun har stort potensial til å styrke organisasjonen og synliggjøre Velferdstinget i det kommende året.

Nestleder (100%): Signy Grape (27), studerer statsvitenskap på UiO og har tidligere studert interiørdesign ved Arkitekthøgskolen. Har bred politisk og organisatorisk erfaring, blant annet som representant i kommunestyret i Asker. Grape er svært motivert for å gjøre en innsats i Velferdstinget, og har med seg viktige perspektiver som Valgkomiteen tror vil komme til stor nytte i Arbeidsutvalget.

Informasjonsansvarlig (100%): Stian Lågstad (21), studerer informatikk på UiO. Lågstad har vært aktiv i Studentparlamentet ved UiO det siste året og slår komiteen som positiv og kunnskapsrik. Lågstad har spisskompetanse som vil være nyttig i rollen som informasjonsansvarlig i Arbeidsutvalget.

Samfunnskontakt (35%): Kristin Brenna (23), studerer statsvitenskap på UiO. Brenna sitter som leder av den nyetablerte organisasjonen ”Studenter med barn” og har gjennom dette vervet tilegnet seg kjennskap om og erfaring med Velferdstinget. Valgkomiteen ble imponert av Brennas tydelige standpunkt og brennende engasjement. Som Samfunnskontakt har komiteen stor tro på at Brenna vil fungere som en tydelig studentstemme opp mot lokale myndigheter.

Samskipnadskontakt (35%): Tone Vesterhus (21), studerer samfunnsgeografi. Vesterhus har sittet i Velferdstinget i 2011 og viser et stort engasjement for aktuelle, velferdspolitiske spørsmål. Vesterhus er en lagspiller med et klart ønske om å bidra til å utvikle organisasjonen.

Profileringsansvarlig (35%): Nicolai Solheim (21), studerer teoretisk fysikk på UiO. Solheim sitter i fakultetsstyret ved Matematisk og Naturvitenskaplig Fakultet og har vært aktiv i Realistforeningen på UiO. Solheim har relevant erfaring og egenskaper som vil være svært anvendelige i vervet som profileringsansvarlig.

 

Del på Twitter Del på Facebook