Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

På konstituerende møte 1. desember 2011 ble et helt nytt VT-AU valgt for neste år.

Leder: Birgit Skarstein

Nestleder: Signy Grape

Informasjonsansvarlig: Stian Lågstad

Samskipnadskontakt: Tone Vesterhus

Profileringsansvarlig: Nicolai Solheim

Samfunnskontakt: Kristin Antonsen Brenna

 

Disse begynner sitt virke 1. januar. Gamle VT-AU  jobber til 15. januar.

Del på Twitter Del på Facebook