Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

(English below) På det neste Velferdstingsmøtet (14.mars) skal vi ha noen spennende valg! Det skal velges til Universitas-styret, til kontrollkomité (KK) for bolig og KK for barnehage. Er du, eller kjenner du noen som kunne ha vært interessert i noen av disse vervene? Send i så fall en e-post til samskipnadskontakt Tone Vesterhus.

Universitas-styret

Styret møtes ca 4 ganger i semesteret og tar beslutninger som angår økonomi, valg av redaktør, organisasjon, satsningsområder og liknende. Perioden varer til sommer 2013.

Mer om Universitas.

Kontrollkomité for bolig

KK består av tre personer oppnevnt av SiOs Hovedstyre etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo og Akershus. KKs hovedoppgave er å påse at det fastsatte reglement for tildeling av boliger blir fulgt.

Kontrollkomité for barnehage

KK består av tre personer oppnevnt av SiOs Hovedstyre etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo og Akershus. KKs hovedoppgave er å påse at det fastsatte reglement for tildeling av barnehageplasser blir fulgt.

Mer om KK for barnehage i §7 her.


In the next meeting of The Welfare Council we’re having a few exciting elections. We’re electing a student to the board of Universitas (student newspaper), and a few students to two different control committees: The control committee for kinder garden and the control committee for student housing.

Del på Twitter Del på Facebook