Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Pressemelding fra Velferdstingene i Trondheim, Bergen og Oslo og Akershus

22/03-2012

 

Akademika + Studia?

Styret i SiB har vedtatt å innlede forhandlinger om fusjon med Akademika.

Velferdstingene i Oslo, Trondheim og Bergen stiller seg positive til en felles samskipnadsbokhandel i landets tre største studiebyer. Fordi samskipnadene som eiere er studentstyrte vil en slik løsning klart være en styrke for studentene. Velferdstingene forventer fokus på hvordan man kan gjøre det bedre å studere i fremtiden.

” Fordelen med Akademika er at det er en studentsyrt bokhandel, hvor studentenes behov kommer i første rekke. Det er dessuten svært viktig for oss at et overskuddet går direkte tilbake til studentenes velferdstilbud”, sier leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Birgit Røkkum Skarstein.

Styret i Akademika består blant annet av studenter fra Trondheim og Oslo. Lokale brukerutvalg sikrer lokal påvirkning.

”Lokalt forankret studentstyring sikrer lokale interesser, og jeg forventer at Akademika ivaretar dette”, sier Ola Magnussen Rydje, leder av Velferdstinget i Trondheim.

”Det er gledelig at det er en samskipnadsbokhandel SiB skal innlede forhandlinger med, og ikke en kommersiell aktør”, uttaler Audun Kjørstad, leder for Velferdstinget i Bergen.

 

Kontaktinformasjon for ytterligere kommentarer og informasjon:

Birgit Røkkum Skarstein, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus:
Tlf 452 88 410, epost leder@studentvelferd.no

Ola Magnussen Rydje, leder for Velferdstinget i Trondheim:
Tlf 478 61 320, epost leder@velferdstinget.no

Audun Kjørstad, leder for Velferdstinget i Bergen:
Tlf 970 19 355, epost velferdsstyret@sib.no

Del på Twitter Del på Facebook