Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) 30/3-12

Kontakt:
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus Birgit Røkkum Skarstein (mob: 45 28 84 10)

 

Leieprisene i Oslo har gått opp 8,6 prosent på ett år:

Vi trenger flere studentboliger nå!

Leiemarkedsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå i dag viser at prisene i det private leiemarkedet i Oslo har økt med hele 8,6 i 2011. Oslo fikk tildelt tilskudd til å bygge 164 nye studentboliger i 2012. Velferdstinget mener at Oslo skriker etter flere studentboliger, og at både Oslo kommune og regjeringen må ta sin del av ansvaret.

– Vi bygger ikke nok! Vi venter i flere år på at Oslo kommune skal behandle byggesaker og tildele tomter, mens boligmarkedet skriker etter flere leiligheter. Vi er klare, men kommunen må få fortgang i sakene, sier Birgit Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.    

Leiemarkedsundersøkelsen viser at det er størst vekst i storbyene. Derfor er det i byene det må bygges flere studentboliger, mener Velferdstinget.  

Velferdstinget skisserer tre løsninger for å få fart på studentboligbyggingen: Egne saksbehandlere i kommunen, studentboliger regulert som eget boligformål, og høyere kostnadsramme og tilskuddsandel fra staten.

-Staten må sørge for at vi kan bygge nok studentboliger til å dekke behovet. Studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel, men slik som kostnadsrammen er nå har vi knapt råd til å bygge boliger med tilskudd, sier Skarstein.  

 

Til SSBs Leiemarkedsundersøkelsen, 4. kvartal 2010

http://www.ssb.no/lmu/arkiv/art-2011-01-20-01.html


Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er interessepolitisk organisasjon som arbeider med studentvelferd, deriblant Studentsamskipnadens eiendom og bolig.
VT er et felles organ for 23 studiesteder, og representerer 60 000 studenter i Oslo og Akershus.
Mer informasjon om Velferdstinget finnes på www.studentvelferd.no.

Del på Twitter Del på Facebook