Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Regjeringen går inn for å fjerne studentstyringen av samskipnadene i Norge ved å innføre krav om to tredjedels flertall i styrene i viktige saker.

Vi reagerer på prosessen i lovbehandlingen, og forsøket på å løse et problem som ikke finnes – en har ikke tilfeller å vise til hvor studentflertallet har vært utslagsgivende for en problematisk avgjørelse. Studentstyringen er samskipnadens identitet, kjerneverdi og største styrke.

Kunnskapsdepartementet har allerede tilsynsmyndighet overfor samskipnadene, men velger å angripe den mest sentrale bærebjelken i samskipnadsordningen ved at studentene har flertall i styret. Ved et slikt krav vil studentenes flertall i realiteten kunne settes til side av et mindretall på en tredjedel i styret. Ingen er så tjent med velfungerende samskipnader som studentene selv. Vi mener at Regjeringen har valgt et virkemiddel som ikke vil løse et problem, men i stedet skape flere.

Vi ønsker ettertrykkelig at Stortinget skal anerkjenne prinsippet om studentstyring, og se verdien av å ha et beslutningsdyktig studentdemokrati. Vi krever at forslaget om to tredjedels flertall forkastes.

Signér oppropet her: http://www.opprop.no/opprop.php?id=studentstyring

Bli med på facebook: https://www.facebook.com/events/127634940703610/Følgende nøkkelpersoner har også signért oppropet:

Studentsamskipnadene
Leder av Samskipnadsrådet, Lisbeth Dyrberg
Administrerende direktør i SiB, Egil T. Pedersen
Styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Marianne Rustberggard
Styreleder i Studentsamskipnaden i Bergen, Even Sørland
Styreleder i Studentsamskipnaden i Trondheim, Amund Aarvelta
Styreleder i Studentsamskipnaden i Bodø, Jørn Åselid
Styreleder i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane, Tobias Otnes Brattebø
Styreleder i Studentsamskipnaden i Ås, Fredrik Rønningen
Styreleder i Studentsamskipnaden i Hedmark, Kaia Therese Bredvold
Styreleder i Studentsamskipnaden i Agder, John Torvald Indrebø
Styreleder i Studentsamskipnaden i indre Finnmark, Roy Arild Rasmussen
Styreleder i Studentsamskipnaden i Finmark, Roman Fredriksen

Rektorer og direktører
Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen
Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo
Rektor på Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen
Rektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen, Lars Dahle
Administrerende direktør Norges Handelshøyskole, Ole Hope
Økonomidirektør Universitetet i Bergen, Kjell Bernstrøm
Rektor ved NLA Høgskolen, Bjarne Kvam
Rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole, Harald Nygaard
Rektor ved Høyskolen i Staffeldtsgate, Jan Grossner

Studenttillitsvalgte i Oslo
Nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Signy Grape
Leder studentforeningen på BI i Oslo (SBIO), Fredrik Morberg
Politisk ansvarlig studentforeningen på BI i Oslo (SBIO), Mats Kirkebirkeland
Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Birgit Røkkum Skarstein

Studenttillitsvalgte i Trondheim
Leder av Velferdstinget i Trondheim, Ola Magnussen Rydje
Nestleder av Velferdstinget i Trondheim, Kine Nilsen Myre
Organisatorisk nestleder i Studenttinget NTNU, Anja Ziolkowski
Leder av Studentersamfundet i Trondheim, Erling Kjelstrup
Tillittsvalgt IME-fakultetet NTNU, Espen Skarsbø Olsen
Studentrepresentant i forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen ved NTNU, Martine Firing
Leder av Studentersamfundet i Trondheim, Erling Kjelstrup

Studenttillitsvalgte i Bergen
Leder for Velferdstinget i Bergen, Audun Kjørstad
Nestleder for Velferdstinget i Bergen, Anna Gjertsen
Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Livar Bergheim
Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Anders Kvernmo Langset
Leder for Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), Saliba Andreas Korkunc
Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen, Bjørn-Anders Hind
Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen, Hanne Kvilhaugsvik
Leder av Studentersamfundet i Bergen, Maria Dyrhol Sandvik
Leder for Studentparlamentet ved NLA Høgskolen, Camilla Hermansen

Politikere
Leder i Venstre, Trine Skei Grande (V)
Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Tord Lien (FrP)
Tidligere leder i Rødt, tidligere leder i SiB og Lektor på Høgksolen i Bergen, Torstein Dahle (R)
Ordfører, Bergen Kommune, Trude Drevland (H)
Byrådsleder, Bergen kommune, Monica Mæland (H)
Kulturbyråd, Bergen kommune, Gunnar Bakke (FrP)
Fylkesordfører, Hordaland fylkeskommune, Tom-Christer Nilsen (H)
Nestleder i Hordaland SV, Mary-Anne Karlsen (SV)

Del på Twitter Del på Facebook