Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

neste Velferdstingmøte skal det velges representanter til styret i Radio Nova.

Radio Nova har styremøte ca hver tredje uke. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb.

Det skal velges en styreleder for to år og ett styremedlem for ett år. De som har spørsmål til vervene oppfordres til å ta kontakt med nåværende styreleder Mari Helen Varøy (Mail: marihva@student.sv.uio.no – Telefon: 93 88 61 92). De som ønsker å stille bes ta kontakt med Kristin Antonsen Brenna i Velferdstingets arbeidsutvalg. Fyll ut kandidatskjema dersom du er klar for å stille til vervet.

English: At the next meeting in The Welfare Council we’ll be electing two students for the board of Radio Nova. One for president of the board for two years, and one as a board member for one year.

Del på Twitter Del på Facebook