Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

neste Velferdstingmøte skal det velges representanter til styret i Universitas.

Universitas har styremøte 3-4 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er svært viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv.

Det skal velges en styreleder for to år og ett styremedlem for ett år. De som har spørsmål til vervene eller ønsker å stille bes ta kontakt med Kristin Antonsen Brenna i Velferdstingets arbeidsutvalg. Fyll ut kandidatskjema dersom du er klar for å stille til vervet.

English: At the next meeting in The Welfare Council we’ll be electing two students for the board of Universitas. One for president of the board for two years, and one as a board member for one year.

Del på Twitter Del på Facebook