Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstinget i Trondheim og Velferdstinget i Bergen 15.05.12

Studenter har like rettigheter som arbeidstakere – enn så lenge

Kunnskapsdepartementet annonserte i dag at gradert sykestipend for studenter blir videreført ut året 2012. Dette er en ordning som ble innført i kjølvannet av 22. juli, for å bidra til at berørte kan opprettholde en normal tilværelse, og delta i opplæring og utdanning i så stor grad som mulig. Uten gradert sykestipend må studenter være 100% sykemeldt for å få studielån omgjort til stipend ved sykdom.

– Kunnskapsdepartementet anerkjenner at studenter er som andre mennesker: De kan bli syke, sier Birgit Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Velferdstingene i Norge har den siste tiden kjørt en kampanje med Norsk Studentorganisasjon for å få ordningen videreført, noe som nå har lykkes delvis.

– Dette er en liten seier på veien. Den endelige seieren kommer når ordningen ligger som en fast post i det neste statsbudsjettet, sier Ola Magnussen Rydje, leder av Velferdstinget i Trondheim.

– Dette er et tydelig signal fra politikerne om at studenter har krav på samme rettigheter som vanlige arbeidstakere, og vi håper at ordningen blir permanent fra og med neste statsbudsjett, sier Audun Kjørstad, leder av Velferdstinget i Bergen.

Kontakt:

Birgit Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, mob. 452 88 410
Ola Magnussen Rydje, leder av Velferdstinget i Trondheim, mob. 478 61 320
Audun Kjørstad, leder av Velferdstinget i Bergen, mob. 970 19 355

Velferdstingene i Norge er interesseorganisasjoner og øverste politiske- og demokratisk valgte organ hva angår studentvelferd i de største byene i Norge. Velferdstingene har nå kjørt en kampanje for gradert sykestipend for studenter. Les mer på www.deltidssykemelding.no.

Del på Twitter Del på Facebook