Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Jamfør vårt reglement skal det på det neste velferdstingmøtet velges en valgkomité! Som Wikipedia så fint sier:

En valgkomité har som oppgave å plukke ut personer i en organisasjon til å sitte i organisasjonens verv og innstille dem på valg.

Studentene som får Velferdstingets tillit utgjør hjertet og hjernen i Norges største studentsamskipnad; Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Valgkomitéen skal sørge for at flinke studenter blir valgt til våre verv, som inkluderer blant annet velferdstingets arbeidsutvalg, studentrepresentantene i SiO sitt hovedstyre, studentrepresentantene i boligstyret, styret i studentkaféene og mer. Se også valgkomiteens mandat.

Om du ønsker å sitte i valgkomitéen kan du fylle ut dette kandidatskjemaet. Om du har spørsmål om hvordan det er å sitte i en valgkomité kan du kontakte leder av den forrige valgkomitéen; Guro Svenkerud Fresvik på mail:gurosf[at]gmail[dot]com eller tlf:4641 0829.

Del på Twitter Del på Facebook