Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.
Pressemelding fra Velferdstinget i Trondheim 13/8-12

Velferdstinget i Trondheim har i disse dager en kampanje om deltidssykemelding for studenter, i samarbeid med Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstinget i Bergen, og Norsk Studentorgansisasjon (NSO).

I etterkant av 22. juli 2011 innførte Kunnskapsdepartementet en midlertidig ordning som sørget for at berørte studenter skulle kunne delta i utdanning i så stor grad som de selv var i stand til, og ikke måtte velge mellom enten å være 100% frisk eller 100% syk. Ordningen med gradert sykestipend skulle først vare til sommeren 2012, men ble 15. mai i år videreført ut 2012 etter iherdig påtrykk fra studentene selv.

Nå fortsetter kampanjen, og Velferdstinget i Trondheim ønsker at denne ordningen skal bli permanent.

– Det er hårreisende at studenter ikke skal kunne jobbe etter evne, slik som andre arbeidstakere kan. Å studere er en kostbar heltidsjobb, hvor det vil straffe seg økonomisk å bare være delvis syk, med mindre gradert sykestipend blir en permanent ordning, sier Alexandra Løvland, leder av Velferdstinget i Trondheim.

Gradert sykestipend innebærer at studenter som blir 50 prosent sykemeldt eller mer mens de får støtte fra Lånekassen, får sykestipend tilsvarende sykeprosenten. Tar man bort denne ordningen, så betyr det at studenter må være 100 prosent sykemeldt for å få sykestipend.

– Ved å gjøre gradert sykestipend til en permanent ordning, vil flere studenter kunne komme seg gjennom studiene. Man velger ikke selv å utsette seg for traumer og sykdom! sier Løvland.

Les mer om kampanjen på www.deltidssykemelding.no

For ytterligere kommentarer og informasjon, kontakt Alexandra Løvland, leder av Velferdstinget i Trondheim, på mobil 402 44 618.

Velferdstinget (VT) er Trondheimstudentenes øverste tillitsvalgte angående studentvelferdsspørsmål. VT består av 17 studenter fra de offentlige utdanningsinstitusjonene i Trondheim som er tilknyttet Studentsamskipnaden. VTs mandat, delegert fra de øverste studentpolitiske organ ved utdanningsinstitusjonene, NTNU, HiST, DMMH og Jusstudentene er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Trondheim.

Del på Twitter Del på Facebook