Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Til hvert møte i Velferdstinget i Oslo og akershus (VT) skriver arbeidsutvalget en skriftlig orientering om hva som er gjort siden forrige VT-møte. Under kan du lese orienteringen skrevet til VT-møtet 27.august. Resten av sakspapirene for møtet kan du finne her.

English: To each meeting in the Welfare Council the Executive Committee writes an orientation about what has been done since the last meeting. Below you can read the orientation written before the meeting 27.august. (Norwegian only)


Siden sist møte i Velferdstinget har arbeidsutvalgets arbeid dreid seg mye om midtveisoppgaver, kampanjer og bolig.

Stortinget vedtok 5. juni endringer i samskipnadsloven. Dette var en sak det ble brukt mye kapasitet på, både med tanke på lobby, informasjon til studenter og innspill til media. Likevel tapte studentene til slutt, og det ble innført et krav om 2/3 flertall i såkalte ”viktige saker”. Flere politiske partier vurderer nå å programfeste å reversere vedtaket.

Overføring av Kulturstyrets sekretariat har blitt planlagt i detalj, og følges nå godt opp. VT-AU vil fortsette oppfølgingen utover høsten.

Radio Nova og Universitas har hatt generalforsamlinger, hvor VT-AU har vært tilstede. Kunnskap Oslo har holdt årsmøte, hvor VT-leder har representert og oppdatert styringsgruppen om Studenthovedstaden og Velferdstinget. I juni ble det holdt sommerfest for velferdstingsrepresentanter.

Sommeren har blitt brukt både til oppfølging av pågående drift og allerede eksisterende prosjekt, samt planlaging og jobb med kommende engasjement.

Studentparlamentet ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Studentparlamentet i Universitetet i Oslo og Norsk Studentorganisasjon har alle skiftet arbeidsutvalg gjennom sommeren. VT-AU har møtt med samtlige. I tillegg til å bli kjent og oppdatere hverandre på status er det også igangsatt prosjekter og samarbeidsplaner for høsten.

Når det kommer til å fjerne aldersgrense på studentmånedskort er det gjort en henvendelse til kommunen om å bestille en vurdering fra Ruter om hva dette vil koste. Det er også presisert at studentene ønsker et ord med i laget når kollektiv transport planlegges, for eksempel for å kunne planlegge fremtidige studentboliger. Det er, i samarbeid med studenttinget på Ås, levert et innbyggerinitiativ for billigere kollektiv transport i Oslo og Akershus.

Det har vært brukt mye tid og ressurser på å planlegge prosjekter og kampanjer i forbindelse med AKAN, semesterstart og deltidssykemelding. AKAN består av en rekke alkoholfokusfrie arrangementer, og blir gjennomført i samarbeid med Studentfestivalen i Oslo (STUDiO), Studenter med Barn Oslo og det Teologiske Menighetsfakultet. Arrangementene blir alle finansiert med midler fra AKAN, og finner sted under STUDiO, Semesterstart er videre planlagt med informasjonsmateriell og besøksrunder. Velferdstinget er også tilstede under studentfestivalen/semesterstart for å tilby vann, snakke med studenter, dele ut informasjonsmateriell og promotere organisasjonen. Leder og informasjonsansvarlig har før semesterstart informert faddere om Velferdstingets drift og virke, for å på den måten nå ut til interesserte fadderbarn. Det er innvilget midler til videreføring av deltidssykemeldingskampanjen, og denne gjennomføres i samarbeid med Velferdstingene i Bergen og Trondheim. Det er søkt og innvilget penger fra Verdensdagen for psykisk helse til å gjennomføre kampanje i oktober.

Siden slutten av sommeren har det vært mye trykk på boligpolitiske spørsmål, noe som har resultert i flere pressemeldinger og medieutspill omhandlende bolig. For å finne mulige løsninger på dagens pressede situasjon på boligmarkedet har Velferdstinget vært i kontakt og møtt med både politiske partier på Stortinget og relevante byråder i Oslo kommune. Relatert til bolig har Velferdstinget har vært synlig i Dagens Næringsliv, Morgenbladet og NRK, blant annet gjennom avisartikler, nettartikler, Østlandssendingen og Dagsrevyen. Velferdstinget har ellers hatt egne innlegg i Universitas og Morgenbladet om andre saker. I tillegg brukes sosiale medier aktivt for å nå ut til studenter og andre interesserte.

For å drive god boligpolitikk er det et stort behov for et oppdatert boligpolitisk dokument.

Godt boligmøte!

Del på Twitter Del på Facebook