Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Til hvert møte i Velferdstinget i Oslo og akershus (VT) skriver arbeidsutvalget en skriftlig orientering om hva som er gjort siden forrige VT-møte. Under kan du lese orienteringen skrevet til VT-møtet 27.august. Resten av sakspapirene for møtet kan du finne her.

English: To each meeting in the Welfare Council the Executive Committee writes an orientation about what has been done since the last meeting. Below you can read the orientation written before the meeting 27.august. (Norwegian only)


Semesterstart er over, og velferdstingets arbeidsutvalg er tilbake i normal drift. De største sakene siden forrige møte i Velferdstinget har dreid seg om bolig, evaluering av kampanjer og samarbeid med Oslo kommune. Nå planlegges høsten for fullt.

Prosessen med overtaking av sekretariatsfunksjonen i Kulturstyret går sin gang, og følges tett opp. Velferdstingets organisasjonskonsulent har nå formelt tatt over sekretariatsfunksjonen i Kulturstyret, men Studentliv vil utover høsten fremdeles være tilgjengelig med kompetanse ved behov. Det vurderes om Velferdstinget trenger å styrke kapasiteten i sekretariatet for å håndtere alle oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Studentidretten er inne i en omorganisering, og Velferdstingets arbeidsutvalg følger prosessen. I august ble det arrangert en dag for ansatte i studentidretten, hvor blant annet leder av VT presenterte viktigheten av studentspesifikke tjenester.

Sogn studentby har fylt 60 år, og nye boliger er åpnet! Nestleder holdt en strålende appell foran både ordfører i Oslo og Statsråd i Kunnskapsdepartementet. Studentsamskipnaden la til rette for en fin feiring av jubileet, og dagen ble brukt til å spille inn fremtidige prioriteringer for både lokale og nasjonale politikere.

Kampanjen for deltidssykemelding fortsetter mot statsbudsjettet. Politisk har det kommet signaler om at det finnes en frykt for at ordningen med deltidssykemelding skal kunne misbrukes.

Dialogen med lokale studentdemokratier er tett. Informasjonsansvarlig har besøkt Veterinærhøyskolen, og VT har vært tilstede på møter med studentparlamentene ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus. Informasjonsansvarlig har deltatt på HiOAs handlingsplanseminar. Studenthovedstaden, hvor VT-leder representerer organisasjonen, har hatt briefing fra STUDiO-sjef og møte med representanter fra Oslo kommune. Det jobbes for et definert mål om å gjøre studentene i Oslo mer synlige og relevante i utviklingen av Osloområdet.

Velferdstinget og Studentparlamentet ved Høyskolen i Oslo og Akershus arrangerte mandag 10. september et foredrag med Jonas Gahr Støre på HiOA. Temaet var ”Den norske modellen”. Her ble det tegnet et bilde av hva som er særegent for Norge som velferdssamfunn, samt trukket noen linjer mellom studentvelferd og velferd i det norske samfunnet.

Mellom sakspapirfrist og møte i Velferdstinget er det planlagt en reise til Trondheim for å møte Velferdstinget der. I tillegg er det planlagt formøte med studentrepresentantene i Hovedstyret, kontaktmøte med SiO, styringsgruppemøte med SiO Eiendom, tillitsvalgtseminar med HiOA, styremøte i Kunnskap Oslo og møte i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsutvalget forstetter å planlegge året, og dato for hyttetur og julebord er satt. Ellers er det nå i gang en runde med forberedende møter til søknader om tildelinger og driftstilskudd. Valgforsamlingen kommer opp, og kandidater søkes til en mengde spennende verv!

Utover høsten er det mye spenning knyttet til åpning av Senter i Sentrum og offentliggjøring av statsbudsjettet. Sistnevnte finner sted 8. oktober kl 10. Arbeidsutvalget krysser fingrene for at studentvelferd vil bli et satsningsområde.

God høst!

Del på Twitter Del på Facebook