Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Fortsatt deltidssykemelding for studenter, enn så lenge.

Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstinget i Trondheim og Velferdstinget i Bergen 8/10-12.

I dagens statsbudsjett er det lagt opp til en videreføring av ordning med gradert sykestipend for studenter. Dette har vært en kampsak for studentilitsvalgte i mange år, men ble først innført i kjølvannet av 22. juli. Ordningen skal bidra til at studenter som har opplevd traumer, men som ønsker forsøke studere på deltid, skal ha muligheten til dette.

Det at regjeringen viderefører gradert sykestipend er viktig, og kan gagne studenter som blir syke i løpet av sitt studieløp. Dette er noe velferdstingene i Norge har jobbet mye med, og ønsker nå at ordningen blir gjort permanent, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus Birgit Skarstein

Det er et viktig prinsipp at alle studenter skal ha de samme rettighetene som vanlige arbeidstakere, sier leder av Velferdstinget i Trondheim, Alexandra Løvland

Det er gledelig å se at vårt arbeid med dette viktige spørsmålet har båret frukter, og forhåpentligvis kan ordningen gjøres permanent, sier leder av Velferdstinget i Bergen, Audun Kjørstad

Kontakt:

Birgit Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, mob. 452 88 410
Alexandra Løvland, leder av Velferdstinget i Trondheim, mob. 402 44 618
Audun Kjørstad, leder av Velferdstinget i Bergen, mob. 970 19 355

Velferdstingene i Norge er interesseorganisasjoner og øverste politiske- og demokratisk valgte organ hva angår studentvelferd i de største byene i Norge. Velferdstingene har drevet en kampanje rundt deltidssykemelding for studenter, les mer på www.deltidssykemelding.no

Velferdstinget i Oslo og Akershus: www.studentvelferd.no
Velferdstinget i Trondheim: www.velferdstinget.no
Velferdstinget i Bergen: www.sib.no/vt

Del på Twitter Del på Facebook